Zoltán Bálint
Špecialista technickej podpory predaja. Zaoberá sa návrhom primárnych a sekundárnych rozvádzačov vysokého napätia pre priemysel, železnice a distribučné siete. Má na starosti portfólio vzduchom a plynom izolovaných VN rozvádzačov.

Posts

NIečo sa nepodarilo. Skúste znovu alebo kontaktujte administrátora stránky.

Samonapájaný UniGear

Panel vlastnej spotreby pre vzduchom izolované VN rozvádzače typu UniGear