Zoltán Bálint
Špecialista technickej podpory predaja. Zaoberá sa návrhom primárnych a sekundárnych rozvádzačov vysokého napätia pre priemysel, železnice a distribučné siete. Má na starosti portfólio vzduchom a plynom izolovaných VN rozvádzačov.

Posts

NIečo sa nepodarilo. Skúste znovu alebo kontaktujte administrátora stránky.

Nový, kompaktný a ekologický VN rozvádzač: ABB SafeRing/SafePlus – Air/AirPlus: 12/24kV

Sekundárne distribučné rozvádzače prebehli za posledných 35 rokov obrovským vývojom, no skleníkový plyn fluorid sírový sa stále v značnej miere používa ako izolant v plynom izolovaných rozvádzačoch.

Samonapájaný UniGear

Panel vlastnej spotreby pre vzduchom izolované VN rozvádzače typu UniGear