Viktor Dluhoš
aplikačný inžinier, Robotika

Posts

NIečo sa nepodarilo. Skúste znovu alebo kontaktujte administrátora stránky.

Integrated Vision: aby si aj laici mohli vytvoriť robotické programy

V posledných rokoch zažíva svet technologický rozmach, aký tu ešte nebol.