Martin Žabka
Head of Service Dpt, Drives & Motors

Posts

NIečo sa nepodarilo. Skúste znovu alebo kontaktujte administrátora stránky.

Viete o tom, že fitness náramok môže mať aj motor?

Pre elektrické motory sme vyvinuli a nasadili sme im špeciálne fitness náramky – smart senzory.