Jakub Frtús

Posts

NIečo sa nepodarilo. Skúste znovu alebo kontaktujte administrátora stránky.

Štúdio, kde ľudia komunikujú so strojmi

Programovanie. Dnes už praktická zručnosť v rôznych oblastiach, ktorú stále často vnímame ako nezrozumiteľný jazyk pre väčšinu ľudí.