Vymeniť manuál za automat sa pri CNC vyplatí

Prečo nahradiť frézovanie a sústruženie rozličných komponentov v drevárenstve, v strojárskom či plastárenskom segmente robotizáciou? Veď na to sú CNC-čka!

CNC stroje majú za sebou dlhú cestu, odkedy sme ich vnímali “len” ako jednoúčelové a manuálne ovládané sústruhy, frézovacie a vŕtacie systémy. Stali sa z nich moderné automatizované zariadenia. Zaúradovala aj požiadavka flexibility, a tak sa tieto typy jednoúčelových strojov skombinovali do jedného obrábacieho systému, ktorý obrobí rozličné druhy komponentov a mnohé ďalšie úlohy. Istá časť manuálnej práce tu však ostala napriek tomu.

Ručná obsluha CNC stroja

Programátor stroj naprogramuje, aby vyrábal potrebné súčiastky, ale stále tu musí byť operátor, ktorý bude jednotlivé kusy vkladať a následne ich odoberať. Vlastne stále dookola aj niekoľkotisíckrát s určitými prestávkami. Je to tak trochu “robota na hlavu” bez pridanej hodnoty, z ktorej by mal pracovník dobrý pocit zo sebarealizácie. A povedzme si pravdu, dnes tú prácu ani nikto robiť nechce.

Riešenie je v robotike

Priemyselné roboty sú na obsluhu CNC ako stvorené. Prácu robia dookola bez akýchkoľvek výhrad, rýchlo a presne, neunavia sa. Stačí sa postarať o prísun a odsun spracovávaných súčiastok. Vedľa CNC stojí robot, ktorý odoberá neobrobené kusy a tie obrobené následne zakladá. Existuje na to viacero spôsobov. Robot môže prevziať diely z presne určených pozícií, na ktoré je naprogramovaný, alebo túto úlohu vykonáva robot s prítomným kamerovým systémom, vďaka ktorému diely “vidí” a vyberá si ich podľa svojej logiky.

Aké druhy automatizovanej obsluhy CNC máme k dispozícii?

Častou možnosťou je vytvorenie presných pozícií pre diely. Robot si ich odtiaľ preberá a podáva do CNC stroja. Ďalším prípadom sú vstupný a výstupný dopravník, kedy priemyselný robot krok za krokom spracováva kusy na vstupnom a pokladá ich na výstupný. Operátor je už aj v tejto situácii značne odbremenený, pretože jeho úloha sa tu zredukovala na občasný príchod a naloženie či vyloženie dopravníkového systému, po ktorom robot opäť pracuje bez zásahu operátora. Dnes už je robot na takej úrovni, že si pomocou kamerového systému vie vybrať diel sám z hromady ďalších, aj keď ich je v nejakom kontajneri vysypaných veľa. Dokonca aj takéto pracovisko vieme ešte povýšiť na ďalšiu úroveň tým, že k stanovisku robota nepríde s potrebnými dielmi človek, ale autonómny mobilný robot.

Dve muchy naraz

Okrem toho, že roboty môžu obsluhovať aj viac CNC strojov naraz, môže mať aj iné, nadväzné funkcie. Veď prečo robot medzi založením a vyložením obrábaného dielu nevyužiť na iné činnosti?Môže diely čistiť, brúsiť, odihlovať …. môžeme mu nájsť veľa prác. A to všetko v rámci jednej robotickej stanice. Tú fabrika neskôr kľudne využije zas na iné účely alebo premiestni k ďalšiemu CNC stroju. Tieto robotizované bunky, tzv. ABB Flexloader, viete v priebehu dňa spojazdniť do výroby pri inom zariadení.

Robotická obslužná bunka sa dá zdieľať medzi viaceré CNC stroje. Jeden operátor tak zvládne naprogramovať aj desať strojov a môže sa ďalej venovať práci s vyššou pridanou hodnotou.

Štyri benefity automatizovaného CNC

Maximálna vyťaženosť CNC stroja aj robotickej bunky zabezpečuje vyššiu produktivitu.

Robotizované alebo automatizované zásobovanie obrobkami znamená, že produkcia beží bez zásahu operátora niekedy štyri, osem, alebo aj desať a niekedy aj 24 hodín. Závisí od druhu dielov.

Ak bude robotická bunka vykonávať aj ďalšie procesy, fabrika tým uvoľní ďalších ľudí od jednotvárnej a väčšinou náročnej práce. A zároveň si zachová vysokú kvalitu svojho tovaru.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Tomáš Gajdoš

Sales Manager, Robotics
Komentovať článok