Kolaboratívne zváranie pre všetkých

Kolaboratívne zváranie je úžasným prínosom vo vývoji robotiky. Pozrime sa na to, prečo.

Proces zvárania sa doteraz štandardne vnímal výsostne konzervatívnym spôsobom. Objavilo sa však zváranie kolaboratívne.

Spolupráca človeka s robotom a ich vzájomná blízkosť už nie sú vo svete priemyselnej robotiky takou vzácnosťou ako kedysi. Opadlo počiatočné nadšenie pre kolaboratívnu robotiku aj idea niečoho nového a módneho, dostavilo sa vytriezvenie. Avšak vytriezvenie pozitívne! Výrobné fabriky sa stále pohrávajú s využívaním kolaboratívnych robotov, veď priestor na ich využitie tam, kde reálne prinesú osoh, sa neustále rozširuje. Kolaboratívne zváranie k takýmto prínosom patrí.

Bezpečnosť robota je prvoradá

Zváracie aplikácie riešené roboticky doteraz “zamestnávali” klasické priemyselné roboty, samozrejme s plnou bezpečnosťou. Vyzerá to tak, že robotické bunky tvoria celok oddelený od okolia bezpečnostným oplotením i krytom. Operátor pripraví polotovar na zváranie a na zvárací stôl uloží diely, na ktorých robot urobí náležité zvary.

My, ako výrobcovia kolaboratívnych robotov, sme od začiatku vnímali vysoký potenciál flexibility, návratnosti a vôbec smerovanie technológií globálne. Išlo však stále predovšetkým o bežné aplikácie, akými sú kamerová kontrola alebo manipulácia. Čo však, keby k činnostiam vhodným pre úzku spoluprácu robota s človekom patrilo aj zváranie? A tak sa to stalo. Prišlo riešenie výhodné nielen ekonomicky. Finančné náklady sú v tomto prípade naozaj oveľa nižšie ako veľké zváracie bunky, a to dokonca aj vtedy, ak by ste chceli tento kolaboratívny robot využívať “len” na testovanie.

Kolaboratívny robot a jeho výhody:

  • rýchla návratnosť finančnej investície
  • kompatibilita so všetkými typmi zváracích systémov
  • programovanie ručným navádzaním robota
  • efektívnejšia výroba pri zachovaní počtu zváračov
  • jednoduché grafické programovanie aj bez skúseností s programovaním

Kolaboratívny robot nepotrebuje žiadne ďalšie ochranné pásmo alebo kryt. Bezpečnosť má priamo zabudovanú v sebe. Môžete ho priamo umiestniť na zvárací stôl a hneď spustiť. Jeho výhoda sa ukáže dokonca aj pri malých sériách hoci aj 10 kusov. Aj tu oceníte výhody kolaboratívneho zvárania.

Naučme robot hýbať sa a zvárať

Dôležitou pridanou hodnotou kolaboratívneho robota je jeho ručné navádzanie. Poznáte to – ak máte veľké mechanizmy v bežnej veľkosériovej výrobe, len skúsený programátor robotov vie pomocou ovládacieho panela robot naprogramovať. Kolaboratívny robot má svoje „lead-through“. Táto funkcia je tu na to, aby sa rameno robota podvolilo vedeniu vašej ruky. Tá ho privedie do pozície, ktorú potrebujete. V tom mieste stlačíte tlačidlo a robot si to zapamätá. Tlačidlá nájdete na veľmi strategickom mieste ramena práve kvôli tomu, aby ste nemuseli neustále siahať po ovládacej jednotke. Robot tak veľmi rýchlo naučíte všetky požadované pozície. Bude sa pohybovať presne tak a tam, kde má vykonať zvar.

Nemalou výhodou kolaboratívneho robota je jednoduchosť jeho užívania v podobe grafického programovania. Nepotrebujete na to žiadne náročné programátorské skúsenosti. Program pohybu automaticky vytvára samotný operátor, keď ramenom robota hýbe. Aj v ovládacom paneli to vyzerá oveľa prívetivejšie – žiadny ostrý kód, ale namiesto neho grafické prevedenie s jednoduchou rečou. Po nastavení pohybu vyberie operátor z knižnice prednastavených blokov tzv. štart zvaru a po ukončení aplikácie zas tzv. stop zvaru. Jednoduché, však?

Malé série kolaboratívne zváranie milujú

Linka stáť nemusí a aj tak ide všetko rýchlo. Je to ideálne riešenie aj tam, kde sa doteraz zváralo ručne, pretože kvôli malým sériám sa neoplatilo investovať do veľkej zváracej linky. No teraz je všetko inak. Dnes o ôsmej naučíte robot pozvárať jeden diel alebo výrobok a zajtra o ôsmej ho už môžete učiť trajektóriu pre novú sériu, ak si to povaha vašej výroby vyžaduje. Bez zbytočne dlhého času potrebného na programovanie.

To, že kolaboratívnymi robotmi môžeme hýbať a premiestňovať ich, je ich ďalšou obrovskou výhodou. Nehovorím pritom len o ich demontovaní zo zváracieho stola a presunutí na iné pracovisko. Hovorím o úplne inej činnosti ako zváranie. Nepotrebujete teraz robotického zvárača? Nevadí, využite robot inde. Do rýchloupínača vložíte iný nástroj a môžete napríklad nakladať výrobky alebo depaletizovať. Taký je flexibilný. Táto transformácia by pri veľkej zváracej bunke stála veľa financií aj času.

Blízka spolupráca človeka s robotom je na poli zvárania stále pomerne veľkou novinkou. Ešte väčšou je ale fakt, že by sa už v najbližšej budúcnosti mohol kolaboratívny robot pri zváraní aj “pozerať”. Vývojári smerujú svoje úsilie k tomu, aby robot pomocou kamerového systému identifikoval rôzne polohy dielov na páse. Potom ich nebude potrebné pokladať v presne určenej polohe, ako tomu zatiaľ je. Trojrozmerný kamerový systém naskenuje siluetu dielu a jeho polohu a robot prispôsobí svoje prednastavené trajektórie tak, aby výrobok zvaril.

kolaboratívne zváranie

Takéto smart kolaboratívne zváranie so schopnosťou prispôsobovania sa môžu operátori v budúcnosti využiť pri rozlišovaní rôznych druhov dielov a typov zvarov. Kamera vyhodnotí diel, polohu na páse a priradí k nemu program bez nutnosti prestavenia, ako je to zatiaľ. Diely nebude musieť operátor triediť. Budú prichádzať podľa toho, ako linka polotovary vyrobí, no nebude treba použiť pre každú výrobnú linku samostatnú zváraciu bunku.

Ak vás takáto zváracia aplikácia zaujala, kontaktujte nás. V ABB Slovensko vám všetko potrebné zapožičiame a vy si ju odskúšate a prípadne aj otestujete s využitím kamerového systému a AI.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Tomáš Gajdoš

Sales Manager, Robotics
Komentovať článok