Slávne kalifornské údolie hneď za hranicami

V Eggelsbergu, sídle firmy B&R, ktorá je súčasťou ABB, vzniklo jedno z najväčších inovačných stredísk v strednej Európe. Také „silikónové údolie“ na poli automatizácie, AI, startupov a R&D inštitúcií.

Tento globálny kampus, ktorý podporuje vývoj, výskum, výrobu aj vzdelávanie, dnes zamestnáva okolo 2 400 pracovníkov a už čo nevidieť plánuje otvoriť ďalších zhruba tisíc hightech pracovných miest pre ďalší vývoj špičkových technológií. V stredisku sa nachádzajú vývojové a výskumné laboratóriá najvyššej úrovne, rovnako tiež tréningové zariadenia pre 4 000 ľudí ročne. Špecialisti z praxe i študenti vysokých škôl z celého sveta, vrátane Slovenska, sem už čoskoro budú môcť prísť za najnovšími vedomosťami a edukatívnymi činnosťami.

BR_Industrial_Automation_new_campus_opening_Egglesberg_Austria_machine_vision_testing_station_ABB

Firma do kampusu na ploche na vyše 100 000 m² investovala 100 000 000 EUR. Má s ním totiž veľké plány – bude plniť dôležitú úlohu pri rozvíjaní priemyselnej výroby budúcnosti v segmentoch, ako je elektromobilita, elektronika, potravinárstvo, logistika, recyklácia, či poľnohospodárstvo. Nehovoriac o tom, že nové veľkolepé priestory prinesú firme B&R aj zvýšenie kapacity produkcie na uspokojenie narastajúceho dopytu po automatizačných výrobkoch.

Podľa prieskumov vyplýva, že ďalšiu automatizáciu plánuje 8 z 10 spoločností v Európe a USA a dokonca 7 z 10 chce do určitej miery alebo úplne transformovať svoju výrobu. Tieto údaje odrážajú aj trend firiem na Slovensku a ich záujem o nové riešenia – vojna na Ukrajine, covid-19, chýbajúce zdroje a narušenie dodávok, ako aj nízky záujem o mnohé profesie ich nútia automatizovať a digitalizovať. To všetko najlepšie tak, aby bola výroba dlhodobo udržateľná a stíhala vyhovieť narastajúcemu dopytu po personalizovaných výrobkoch. Spôsobom k udržateľnejšej, no aj flexibilnejšej výrobe pri efektívnejšom využívaní zdrojov sú nové inovatívne technológie, automatizácia a robotizácia.

Blízkosť inovácií kúsok za hranicami

Blízkosť inovačného strediska ponúka nové možnosti aj slovenským firmám a výrobným fabrikám. Chce im, ako aj zákazníkom z celého sveta pomáhať reagovať na výzvy a trendy súčasnej éry. Pomerne krátka vzdialenosť od kampusu je pre Slovákov výhodou – môžu si naplánovať osobné stretnutie s odborníkom či vývojárom a spoločne sa pozrieť aj na špecializované a jedinečné riešenia. Navyše, ABB sa odkúpením firmy B&R v roku 2017 stala prvou spoločnosťou, ktorá zákazníkom na poli priemyselnej automatizácie ponúka celé spektrum integrovaných softvérových a hardvérových riešení v oblasti ovládania, riadenia, snímania, robotiky, analytiky a elektrifikácie.

Ďalším cieľom kampusu v Eggelsbergu je tiež vzdelávanie nových odborníkov a talentovaných špecialistov pre továrne budúcnosti. Filozofiu inovatívnosti a udržateľnosti razí stredisko už teraz, keď v ňom ABB nainštalovala jeden z najväčších fotovoltaických systémov v Rakúsku. Až 98% vlastnej spotreby energie pochádza práve z neho. 

Firma B&R, ktorá vznikla v Rakúsku ešte v roku 1979, je dnes súčasťou ABB robotiky a automatizácie a svetovým lídrom v automatizácii výrobných zariadení. Nové vývojové stredisko chce toto postavenie ešte upevniť.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Dagmar Vozáriková

Komentovať článok