Študenti sa najlepšie naučia na reálnych a zmysluplných témach

Technologické novinky prinášame svetu už vyše 130 rokov. Je samozrejmé, že ako ich tvorca chceme podať pomocnú ruku pri vzdelávaní budúcich expertov o nových technológiách.

Pre nás ide naozaj o naše osobné nasadenie. Vedie nás k tomu hrdosť, že ABB dlhodobo prináša inovatívne riešenia. Veď aj prestížna americká technologická univerzita MIT uviedla ABB ako jednu z najinovatívnejších spoločností vo svojej oblasti.

Aj my na Slovensku chceme a ideme týmto smerom. Viaceré stredné školy majú v učebnom procese nasadené naše roboty a využívajú programovací softvér RobotStudio, pomocou ktorého môžu žiaci naprogramovať robotickú linku aj vo virtuálnej realite. Podporujeme aj ďalšie študentské aktivity – napríklad First Lego League, Trenčiansky robotický deň alebo zapájanie dievčat do sveta technológií v projekte Aj Ty v IT. Dovolím si povedať, že financie sú často druhoradé; oveľa dôležitejšia je naša osobná a aktívna účasť: chodíme prednášať a vďaka našim konzultáciám pomáhame pedagógom a študentom na vysokých školách efektívnejšie prepájať štúdium s praxou.

Už niekoľko rokov spolupracujeme napríklad s Materiálovotechnologickou fakultou (MTF) STU v Trnave či Strojníckou fakultou STU a samozrejme, aj nás posúva táto spolupráca na našej ceste dopredu. Tento rok obzvlásť! Neostali sme len pri zadávaní tém diplomových prác, ale podujali sme sa aj na rolu konzultantov. A rovno pre troch diplomantov! Venovali sme sa tomu popri práci, po večeroch, vo voľnom čase aj v sobotu či nedeľu. Bola to teda z časového hľadiska nesmierne náročná výzva a záväzok zároveň. Nešlo by to bez nasadenia a vnútorného presvedčenia.

Z témy na diplomovku reálna technológia

Naši traja diplomanti z MTF STU mali možnosť pracovať na veľmi skutočných a zmysluplných zadaniach z praxe: návrh uchopovača pre manipuláciu s dielmi, vytvorenie kópie skutočnej robotickej bunky vo virtuálnej realite a návrh konkrétnej robotickej linky. Výsledok – 1. a 2. miesto na Študentskej vedeckej konferencii STU – nás úplne dostal!

Týmto úspechom to nekončilo. Z návrhu uchopovača kovovej súčiastky vznikol návrh celého manipulačného robotického pracoviska. Z virtuálnej kópie robotickej bunky zas perfektný virtuálny trenažér s identickou funkcionalitou, ovládaním robota, kamier, uchopovačov, dopravníkov, nastavením skenerov a bezpečnostných prvkov. Úplne ako v skutočnosti. Všetky tieto naše nové technológie už odteraz vieme využiť aj na školeniach u našich partnerov a zákazníkov.

Reálnosť a zmysluplnosť tém sa študentom páčila najviac. Vidieť cieľ smerovania ich snahy ich veľmi motivovalo. Vznikli skutočne praktické riešenia so spätnou väzbou z praxe. Napríklad virtuálny trenažér sa využije aj pri budúcich školeniach pre operátorov, aby nemuseli odstavovať svoje výrobné linky.

Čo táto skúsenosť dala nám?

Ako konzultantom nám to určite pomohlo lepšie odkomunikovať veci, ktoré sa nám zdajú už samozrejmé, nepreskakovať a vrátiť sa v čase do našich vlastných začiatkov. Koučing bol prínosným školením aj pre nás. Skúsenosti, ktoré sme študentom odovzdali, sú pre nich bez pochýb dôležitým doplnkom, pretože odborná literatúra a skriptá im nepriblížia, ako v skutočnosti prebieha vývoj pracoviska, ako dlho to trvá, aké “trable” ich môžu postretnúť, či aké veci sme si my už stihli vychytať pri našej každodennej práci. Sme radi, že sme mohli prispieť k ich prvým krokom v kariére. Čerešničkou na torte bolo pre nich osobné poradenstvo od našej personalistky – pomohla im nastaviť ich smerovanie a ciele, ako aj ich pripraviť na pohovor.

Takáto spolupráca je prínosná pre všetkých: študentov lepšie pripraví pre ich začínajúcu kariéru, škola uvíta spoluprácu s technologicky inovatívnou firmou, dá jej prístup k moderným technológiám a firme zas kvalitné riešenia a budúcich kolegov.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Tomáš Gajdoš

Sales Manager, Robotics
Komentovať článok