ZS8.4 Digital – inovatívny koncept vzduchom izolovaného primárneho rozvádzača VN

Senzory založené na pokročilých meracích princípoch boli vyvinuté ako náhrada za konvenčné prístrojové transformátory prúdu a napätia.

ZS8.4 Digital je nové riešenie zapracované do konvenčných rozvádzačov vysokého napätia typu ZS8.4. Dosiahlo sa to použitím osvedčených komponentov, ako sú napäťové a prúdové senzory, inteligentné ochranné terminály Relion® a tiež vďaka digitálnej komunikácii protokolom podľa normy IEC 61850 – GOOSE.

Hlavnou snahou bolo zvýšenie bezpečnosti a poskytnutie lepších parametrov pri použití v širšom rozsahu aplikácií. Nasledujúce typy senzorov sa používajú v rozvádzači ZS8.4 Digital:

  • prúdové senzory typu KEVCD 12 AG 3 alebo KEVCD 24 AG 3
  • kombinované senzory prúdu a napätia KEVCD 12 AE 3 alebo KEVCD 24 AE 3
Pohľad na ZS8.4 Digital

Klasické prístrojové transformátory s magnetickým jadrom založené na známych princípoch sa používajú so svojimi výhodami, ako aj nevýhodami už viac ako 130 rokov. Avšak pripojené ochranné terminály sa za posledných 30 rokov výrazne zmenili. Nové ochranné terminály v porovnaní s klasickými elektromechanickými ochranami kladú odlišné požiadavky na prístrojové transformátory. Tieto nové požiadavky otvárajú nové možnosti pre využitie pokročilých princípov merania, ktoré ponúkajú širokú škálu ďalších výhod. Tieto výhody sa v plnom rozsahu môžu využívať v spojitosti s modernými ochrannými terminálmi.

Prúdové a napäťové senzory ABB sú navrhnuté bez použitia feromagnetického jadra

Prúdový senzor je založený na princípe Rogowského cievky, napäťový senzor pracuje na princípe odporového napäťového deliča. Hlavnou výhodou je, že správanie senzora nie je ovplyvnené magnetizačnou krivkou, čo vedie k veľmi presnej a lineárnej odozve v širokom rozsahu meraných veličín. Lineárna a vysoko presná charakteristika senzora naprieč celým meracím rozsahom umožňuje skombinovať niekoľko meracích a ochranných tried v jednom vinutí.

Porovnanie vlastností klasických PTP a prúdových senzorov

V technológii senzorov neexistuje žiaden prenos energie z primárnej strany na sekundárnu, čo znamená zanedbateľné straty. Preto sú senzory charakteristické veľmi nízkou spotrebou energie, ktorej hodnota je len zlomok toho, čo sa pri klasických prístrojových transformátoroch premení na teplo. Táto skutočnosť prispieva k značným úsporám energie počas životnosti celého VN zariadenia a podporuje celosvetové úsilie o znižovanie spotreby elektrickej energie. Vzhľadom na to, že samotné senzory sú obzvlášť malé a pre meranie aj ochranu sa používa rovnaké vinutie, je možné ich do rozvádzača jednoducho začleniť a s tým štandardizovať, zrýchliť výrobné procesy a skrátiť dodací čas.

Produktový rad ochrán ABB Relion® ponúka najširší sortiment výrobkov pre chránenie, ovládanie a monitorovanie energetických sietí a aplikácií podľa normy IEC. Aby bola zabezpečená spätná kompatibilita a aby bolo celkové riešenie nadčasové, boli produkty radu Relion® navrhnuté tak, aby spĺňali všetky kľúčové požiadavky komunikačného protokolu IEC 61850 – GOOSE.

Norma IEC 61850 bola zavedená v roku 2004 ako globálna medzinárodná norma, ktorá definuje architektúru komunikačných sietí a systémov automatizácie energetických sietí. To zahŕňa aj požiadavky na súvisiace systémy a informačnú štruktúru ochranných a  riadiacich funkcií. Normalizované modelovanie funkcií rozvodne otvára cestu k vzájomnej kompatibilite zariadení. Norma IEC 61850 formuluje staničnú aj procesnú úroveň komunikácie.

Norma IEC 61850 rozlišuje medzi staničnou komunikáciou IEC 61850-8-1 s vertikálnymi a horizontálnymi GOOSE správami (komunikácia medzi ochrannými terminálmi v reálnom čase) a procesnou komunikáciou IEC 61850-9-2 pre prenos vzorkovaných údajov nameraných hodnôt (SMV). Profily GOOSE a SMV umožňujú, aby bola komunikácia v rozvodniach realizovaná novším a flexibilnejším spôsobom, aby bolo umožnené zdieľanie a spracovávanie procesných údajov v reálnom čase medzi všetkými ochrannými terminálmi zapojenými v lokálnej sieti.

Senzory a komunikácia na základe štandardu IEC 61850
Kategórie and Tagy
O autorovi

Zoltán Bálint

Špecialista technickej podpory predaja. Zaoberá sa návrhom primárnych a sekundárnych rozvádzačov vysokého napätia pre priemysel, železnice a distribučné siete. Má na starosti portfólio vzduchom a plynom izolovaných VN rozvádzačov.
Komentovať článok