Ktorý stupeň automatizácie sa hodí pre vás?

Procesu samotnej automatizácie výroby by mali predchádzať opatrenia, ktoré vôbec nemusia byť finančne nákladné. Práve naopak.

Detailný náhľad do celej výroby môže priniesť poznatok, že hlavným prvkom smerom k vyššej produktivite a efektivite nemusí byť len zníženie počtu manuálnych úkonov či nasadenie robota, ktorý si poradí s ťažkými bremenami a nebezpečným prostredím. Môže stačiť kvalitné zaškolenie pracovníkov, či skrátiť čas ich chôdze, keď musia po niečo ísť. Alebo je potrebné odstrániť iné prekážky v procese výroby, eliminovať prestoje čakania na paletu, nasadiť jednoduché dopravníky alebo manipulátory, ktoré pomôžu zamestnancovi s koncentráciou a lepším výkonom. Jednoducho, automatizácia môže vyzerať rôznorodo a nemusí ísť hneď o implementáciu najnovšieho robota.

co je automatizacia

Preto odporúčame pozrieť sa najprv na výrobný proces s určitým nadhľadom a povedať si, či sa výroba dá upraviť pri terajších podmienkach. Možno sa proces dlhú dobu vôbec nemenil, no medzitým sa obmenili materiály a už len to umožňuje na začiatok niektoré dielčie kroky vynechať alebo zlúčiť.

Je tiež fajn, ak sa zamyslíme nad využitím finančne menej nákladných jednoúčelových zariadení. Samozrejme, netreba zabúdať na čas cyklu a návratnosť. Niektoré problémy vyrieši celkom rýchla a lacná investícia, povedzme, do jednoduchého pneumatického mechanizmu, ktorý by vyriešil prekladanie dielu z jedného bodu do druhého či lineárny posun dopredu-dozadu alebo vpravo-vľavo. Už v takomto stupni automatizácie sa z operátora stáva skôr dozorujúci zamestnanec s dohľadom na viacero takých zariadení a výroba sa hneď zefektívni.

To, čo sa automatizovať nedá

Automatizácia nikdy nie je v prvom rade o tom, aby odobrala prácu zamestnancovi. Ten predsa robí vždy takú robotu, ktorá sa automatizovať nedá, je fyzicky menej náročná, alebo neškodí zdraviu človeka. Prípadne – pretože aj to sa často stáva – robí to, čo nechce nik vykonávať a zamestnanci sa hľadajú len veľmi obtiažne. Opäť sa však treba pozrieť ďalej za obzor a zamyslieť sa, či budú možnosti robota po jeho zavedení využité naplno a či sa dá vytvoriť viac pracovných zmien ako jedna. Čím viac zmien robot vykoná, tým rýchlejšia bude návratnosť.

Ďalším stupňom automatizácie už mierime k zložitejším zásahom. Zväčša prinášajú implementáciu celého zariadenia, ktoré sa postará o zloženie nejakého polotovaru alebo o výrobu celého výrobku. Potom už sa zamýšľame nad mnohými vecami – otočnými stolmi, manipulátormi, dopravníkmi, vizuálnou kontrolou, atď. Pozícia zamestnanca sa tu opäť mení a k výrobnej linke prichádza len pri nastavovaní alebo v prípade menšieho servisného zásahu. Môže tiež zabezpečovať logistiku materiálu pri vstupe a výstupe, to znamená, že privezie materiál a odvezie hotový výrobok.

Na tom najvyššom stupni automatizácie už stojí celá plne automatická linka: zo skladu je vstupný materiál transportovaný plne automatickými dopravníkmi do linky, prípadne na to poslúžia čoraz obľúbenejšie autonómne mobilné roboty. Všetko až po hotový výrobok beží automaticky. Dokonca, niektoré spoločnosti idú cestou „bez dotyku“: výrobkov samotných sa ľudská ruka ani nedotkne, pretože zautomatizované je aj balenie.

Nová optika

S rozhodnutím o rôznych stupňoch automatizácie vám pomôže odborník s určitou dávkou odstupu, pretože pre zákazníka môže byť ťažké pozrieť sa na svoj proces novou optikou a poodstúpiť od zabehaného procesu, ktorý tu fungoval roky. Kľudne sa môže stať, že odborník v spoločnej debate so zákazníkom napokon navrhne efektívnejšie riešenie ako to, aké mal zákazník najskôr vo svojich prvotných plánoch. Niekedy to dokonca môže znamenať aj to, že sa nebude jednať o robotickú aplikáciu. Aspoň tak sa to snažíme robiť u nás. Ponúkneme to, čo je pre zákazníka najefektívnejšie z hľadiska celkovej výroby, jednotlivých postupov, ich logiky a následnosti. Stalo sa nám už aj to, že sme navrhli použiť robot v úplne inom bode procesu, ako mal na mysli zákazník. Pohľad na výrobu z uhla automatizácie môže byť totiž komplexnejší a situácií, ktoré môžu vzniknúť, mnoho.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Tomáš Magula

Komentovať článok