Kto by si pomyslel, že zdravie hydiny a produkcia vajíčok závisí od kvality pohonov?

Nové technológie ventilačných systémov a najmä ich pohonov dávajú jednoznačnú odpoveď. Farmárom a majiteľom hydinových fariem umožňujú zlepšiť produktivitu, zvýšiť energetickú účinnosť a udržateľnosť.

Hydinári bijú na poplach. Sťažujú sa na rapídny nárast výrobných nákladov pri chove hydiny. Okrem nárastu cien kŕmnych zmesí, ktoré tvoria približne polovicu ich nákladov, sú to najmä ceny za energie, ktoré zdvíhajú ich celkové náklady. V prípade elektrickej energie cena vzrástla v priemere o 180 % a v prípade plynu o 150 %. Dobrou správou pre nich však je, že v prípade elektrickej energie môžu výberom vhodnej technológie znížiť svoje náklady až o 30-40 %.

Brzdiť rast nákladov sa dá technologicky

Ventilačné systémy patria pri chove hydiny ku kľúčovým faktorom celkovej produktivity farmy. Závisí od nich nielen pohoda a prospievanie samotných operencov, ale aj vývoj celkových nákladov farmára. Tu prichádzajú na pomoc technológie. Frekvenčné meniče ABB ACS 580 s premenlivou výstupnou frekvenciou, vysokou spoľahlivosťou a vstavanými bezpečnostnými a ochrannými funkciami rýchlo naberajú na význame. V spojení s ventilačnými systémami vedia nielen pružne reagovať na tvorbu ideálnych podmienok potrebných pre chov hydiny a produkciu vajec, ale aj, a to sa dnes javí ako veľmi podstatné, výrazne šetriť energiu a prispievať k vyššej ziskovosti. A hoci tu treba počítať so vstupnými nákladmi na ich inštaláciu, zníženie spotreby energie o 30 až 40 percent prináša návratnosť investície takmer okamžite. Navyše ventilátory pracujúce pri nižších otáčkach, nižšej hlučnosti majú aj nižšie nároky na svoju údržbu. Nezanedbateľné je pritom aj znižovanie uhlíkovej stopy hydinárskeho priemyslu.   

Hydina a najmä čerstvo vyliahnuté jedince sú veľmi citlivé na zmeny teploty. Jej výkyvy môžu mať dramatické dopady na celý chov. Vetracie systémy musia preto vždy zabezpečiť stabilnú kvalitu vzduchu v interiéri haly, znižovať prebytočné teplo, vlhkosť a nežiadúce plyny. Ventilátor s pohonom ACS 580 môže vďaka frekvenčnému meniču pružne reagovať na premenlivé denné potreby hydiny v interiéri haly v závislosti od vonkajších poveternostných podmienok.

V halách s voľným výbehom sú nároky na systém relatívne jednoduché. Strešný vstupný a výstupný ventilačný systém potrebuje iba nasávať čerstvý vzduch, odsávať CO2, čpavok, vlhkosť a pevné častice a zároveň vyrovnávať celkový vnútorný tlak. No haly určené pre výkrm si vyžadujú dômyselné ovládanie ventilácie. Reagovať musí na potreby hydiny v rôznych fázach rastu – od malých, práve vyliahnutých  50 g jedincov až po dospelé kusy s hmotnosťou 3,5 kg.

Základom vetrania v hydinových halách je systém strešného odsávania. Pohony s premenlivou rýchlosťou (VSD) sa používajú na reguláciu rýchlosti nasávania a odsávania vzduchu ventilátormi pri udržiavaní klímy a rovnakého tlaku medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Ak dôjde k núdzovej situácii, (VSD) frekvenčné meniče môžu prejsť do núdzového režimu. To znamená, že ventilátory budú bežať v zvolenom režime, ignorujúc varovania a poruchy. Schopnosť poskytnúť predĺženú dobu chodu ventilátora v prípade požiaru alebo výpadku siete je dôležitým bezpečnostným prvkom.

Systémy ABB umožňujú aj inštalácie tunelového vetracieho systému na zabezpečenie širokého rozsahu výmeny vzduchu v celej hydinárni. Ak by sa teplota výrazne zvýšila, štandardný ventilačný systém sa vypne. Viacero ventilátorov namontovaných na stenách sa potom používa na vytvorenie vysokej rýchlosti vzduchu, zvyčajne 3 m/s, na zvýšenie chladiaceho účinku.

Trochu matematiky k obrovským úsporám

Vetranie, chod kŕmnych strojov a osvetlenie sú najväčšími spotrebiteľmi energie v chove hydiny. Pri súčasnom raste cien energií hrá ich efektívne využívanie čoraz významnejšiu úlohu. Moderné vykurovacie a ventilačné systémy môžu však priniesť podstatné úspory. A navyše, práve pri ich flebixibilite zvyšujú aj komfort hydiny, čo sa napokon odráža napríklad i v produkcii vajec.

Ventilátory riadené pohonmi ACS 580 s frekvenčnými meničmi prinášajú oproti vysokoúčinným motorom výrazne vyššie úspory energie. Už mierne zníženie otáčok motora sa premieta do proporčne oveľa výraznejšieho zníženia energie. Je preto efektívne zabezpečiť, aby rýchlosť každého ventilátora bola presne zregulovaná a zodpovedala aktuálnej potrebe.

Efekt úspory energie znížením otáčok ventilátora je možné ešte zvýšiť vytvorením tzv. „farmy“ ventilátorov. Združením viacerých menších ventilátorov s VSD pohonom bude poskytovať rovnakú úroveň pohybu vzduchu ako jeden ventilátor bežiaci plnou rýchlosťou.  Potenciálne úspory energie v tomto scenári sú obrovské. Navyše, v prípade výpadku alebo poruchy jedného ventilátora, ostatné jednoducho pokryjú potreby haly.

Ako praktický príklad možno uviesť typický axiálny ventilátor s priemerom 1,4 metra, ktorý sa bežne nachádza v chovoch hydiny. Pri plnej rýchlosti spotrebuje 1 451 wattov (W). Po znížení na polovičnú rýchlosť (50 %) spotrebuje iba 171 W. Zlúčením dvoch takýchto ventilátorov bežiacich na 50 % docielime pohyb rovnakého objemu vzduchu ako v prípade jedného ventilátora pri plnej rýchlosti. Rozdiel v spotrebe energie je však enormný: spotrebujú iba 2 x 171 W = 342 W. Prinesú tak úsporu viac ako 75%.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Mario Pastierovič

Vedúci oddelenia Motory a pohony
Komentovať článok