ABB Ability™ digitálny UniSec – inovatívny koncept vzduchom izolovaných sekundárnych rozvádzačov

Overené riešenie pre sekundárne distribučné rozvodne vysokého napätia je teraz bezpečnejšie, inteligentnejšie a udržateľnejšie.

Digitálne riešenie plne využíva komponenty VN rozvádzačov ABB: KECA 250 B1 prúdové a KEVA 24 B20 napäťové senzory, alebo KEVCD A kombinované senzory spolu s ochrannými a riadiacimi terminálmi z rady Relion® 615 s komunikačným protokolom IEC 61850 – GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event).

Digitálny UniSec je schopný zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť a dostupnosť VN rozvodne, pretože je vybavený neustálym monitorovaním stavu s funkciami, ako je monitorovanie teploty, monitorovanie prostredia, monitorovanie spínacích prvkov a monitorovanie čiastočných výbojov. Dá sa pripojiť k online systému monitorovania stavu ABB Ability Asset Manager, cez ktorý obsluha vie prehľadne naplánovať a optimalizovať údržbu, a tak znížiť náklady na prevádzku.

Digitálny Unisec je dostupný pre kompletné portfólio

Prúdový senzor KECA 250 B1 je založený na princípe Rogowského cievky. Je to toroidná cievka bez železného jadra, umiestená okolo primárneho vodiča rovnakým spôsobom ako sekundárne vinutie v prúdovom transformátore. Následkom eliminácie feromagnetického jadra je linearita senzora v celom rozsahu. Nezaťažuje primárny obvod bremenom prúdového trafa, čím šetrí energiu pri prevádzke rozvádzača. Avšak výstupný signál zo senzoru nie je prúd ale napätie (viď. na obrázku nižšie). Výstupné napätie je dané deriváciou primárneho prúdu podľa času. Vo všetkých prípadoch sa získa signál, ktorý reprodukuje aktuálny tvarový priebeh primárneho prúdu integráciou výstupného napätia. Integráciu signálu zabezpečujú inteligentné ochranné a riadiace terminály od ABB. Výstupný signál nie je frekvenčne závislý a zároveň sa pomocou integrácie dosahuje vysoká presnosť nasnímanej hodnoty prúdu. KECA 250 B1 spĺňa požiadavky pre triedu presnosti 0.5 na účely merania prúdu (nielen do 120% primárneho prúdu ako u konvenčných prístrojových transformátorov, ale lineárne až do 1250 A) a požiadavky pre triedu presnosti 5P125 na účely istenia.

Výstupný signál z prúdového senzoru

Meranie v napäťových senzoroch KEVA 24 B20 je založené na princípe odporového napäťového deliča. Výstupné napätie je priamo úmerné vstupnému napätiu. Vo všetkých prípadoch reprodukuje vysielaný signál aktuálny časový priebeh tvaru vlny primárneho napätia. Napäťový senzor spĺňa triedu presnosti na účely merania 0.5, na účely istenia až do triedy 3P.

Výstupný signál z napäťového senzoru

Veľkou výhodou pre zákazníka pri používaní senzorovej technológie je v prvom rade jednoduché objednávanie zo štandardizovaných typov senzorov. Senzory vďaka tomu, že ich jadro neobsahuje feromagnetické materiály,  disponujú vysokým rozsahom linearity, absolútne eliminujú jav saturácie a nezaťažujú primárny obvod so stratami. Úroveň prenášaného signálu je bezpečný na personál. Ďalšou výhodou je rýchla inštalácia a jednoduché uvedenie do prevádzky. Zjednodušuje sa konštrukcia rozvádzača, znižuje sa počet potrebných náhradných dielov a skracuje sa čas na odstránenie poruchy. V neposlednom rade musím spomenúť, že digitalizácia merania prináša možnosť ďalšieho spracovania signálov do riadiaceho systému.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Zoltán Bálint

Špecialista technickej podpory predaja. Zaoberá sa návrhom primárnych a sekundárnych rozvádzačov vysokého napätia pre priemysel, železnice a distribučné siete. Má na starosti portfólio vzduchom a plynom izolovaných VN rozvádzačov.
Súvisiace články
Komentovať článok