UniSec AirPlus™ HBC – nový vzduchom izolovaný sekundárny distribučný rozvádzač vysokého napätia

V snahe znížiť negatívne dopady na životné prostredie a zvýšiť ekologickosť svojich výrobkov vyvinula spoločnosť ABB náhradnú alternatívu za produkty plnené hexafluoridom síry (SF6).

ABB ako priekopník a technologický líder v oblasti elektrifikácie prináša na trh VN rozvádzač UniSec AirPlus™ HBC. Vďaka tejto novinke je portfólio vzduchom izolovaných VN rozvádzačov typu UniSec teraz komplexnejšie a spĺňa všetky požiadavky sekundárnych distribučných systémov do 24 kV.Hysec integruje funkcie vypínača a odpínača

UniSec HBC je sekundárny vzduchom izolovaný rozvádzač vysokého napätia s inovatívnymi vlastnosťami. Obzvlášť sa odporúča tam, kde sú požadované kompaktné rozmery VN rozvádzačov. Vďaka implementácii univerzálneho spínacieho prístroja HySec sa šírka HBC znížila na 500 mm, pričom bola zachovaná jednoduchosť pripájania káblov vo výške 600 mm nad podlahou.

HySec je multifunkčný prístroj s integrovaným vypínačom a odpínačom vo vnútri jedného krytu. Ovládací mechanizmus vypínača a odpínača je umiestnený vpredu a nezávislé blokovacie systémy zaisťujú bezproblémovú prevádzku. Kryt integrovaného prístroja HySec pozostáva z hornej časti vyrobenej z epoxidovej živice, ktorá garantuje izolačnú triedu, a dolnej časti, vyrobenej z ocele.

Vákuové spínacie komory sú zapuzdrené v epoxidovej živici a sú prevádzkované vlastným mechanizmom. Kontakty odpínača sú umiestnené v dolnej časti prístroja HySec v hermeticky uzavretom plynom izolovanom priestore AirPlus. Odpínač ponúka tri polohy kontaktov: pripojené, izolované, uzemnené.

Hlavné vlastnosti multifunkčného prístroja HySec:

  • je plne odskúšaný ako samostatný spínací prvok
  • všetky štandardné mechanické blokády sú integrované
  • je možné vybaviť vypínacou, zapínacou a podpäťovou cievkou
  • je možné vybaviť motorickým pohonom pre natiahnutie pružiny vypínača
  • vynikajúca odolnosť voči nepriaznivým vplyvom prostredia vďaka zapuzdrených komponentov odpínača s ekologickou plynovou izoláciou AirPlus

Zmes plynu s názvom AirPlus predstavuje ekologickú alternatívu k SF6. Táto nová zmes plynu obsahuje C5 FK molekúl fluoroketónu. Aby fluoroketón zostal vždy v plynnej forme, primiešava sa cca 8% C5 FK do suchého vzduchu DryAir. Čistý C5 FK má potenciál globálneho oteplenia (GWP) hodnoty cca 1 a zmes C5 FK/suchý vzduch v pomere cca 8/92 vytvára plynnú zmes, jej GWP je ďaleko nižší než 1, a splňuje tak všetky predpoklady pre ekologickú prevádzku.

VN rozvádzač HBC pozostáva z dvoch priestorov – prípojnicového a káblového. Káblový priestor je dostupný aj v tom prípade, ak prípojnice a susediace skrine sú pod napätím. Uzemnená poloha prístroja HySec umožňuje priame uzemnenie káblov a prítomnosť mechanického blokovania s dverami káblového priestoru garantuje maximálnu bezpečnosť. VN rozvádzač UniSec HBC má klasifikáciu LSC2A-PM podľa normy STN EN 62271-200, pri garancii maximálnej bezpečnosti obsluhy, ktorá môže pracovať na rozvodni aj vtedy, ak sú prípojnice pod napätím.

Ako aj ostatné skrine rozvádzača UniSec, aj skriňa HBC je odolná voči vnútornému oblúku. Všetky dostupné riešenia majú AIC klasifikáciu AFLR, čo znamená:

A – bezpečný prístup pre autorizované osoby F – spredu, L – zboku, R – zozadu

Pohľad a jednopólová schéma poľa HBC

Skriňa UniSec HBC môže byť použitá ako prívodové alebo vývodové pole a môže byť prepojená inými typickými poľami VN rozvádzača typu UniSec. Výroba týchto rozvádzačov je situovaná v Taliansku vo výrobnom závode Dalmine.


Elektrické parametre rozvádzača UniSec HBC

Kategórie and Tagy
O autorovi

Zoltán Bálint

Špecialista technickej podpory predaja. Zaoberá sa návrhom primárnych a sekundárnych rozvádzačov vysokého napätia pre priemysel, železnice a distribučné siete. Má na starosti portfólio vzduchom a plynom izolovaných VN rozvádzačov.
Komentovať článok