Popasujme sa so zrkadlami

Dobre známa nábytkárska spoločnosť s výrobou aj na Slovensku má k automatizácii blízky vzťah. Už veľakrát ocenili kvalitu, efektivitu, ale aj kvantitu, ktoré im nasadenie robotov prinieslo.

Otázka už dnes ani tak neznie “Nasadíme do našej výroby roboty?” ako skôr: “Kedy a ako ich nasadíme?” Desať dôvodov prečo robotizovať je dnes už celkom dobre známych, avšak ako robotizáciu do výrobného procesu implementovať, sa môže na začiatku zdať ako poriadna výzva! Nehovoriac o prípadných zmenách vo výrobe samotnej.

Vždy je fajn inšpirovať sa inými príkladmi z praxe. O takých ste sa mohli dočítať napríklad v blogu o zefektívnení výroby televízorov v spoločnosti Foxconn, o zautomatizovaní manipulácie ťažkých žiaruvzdorných tehál vo firme Slovmag alebo o robotizácii v zdravotníctve za pomoci kolaboratívnych robotov. Dnes vám prinášame inšpiráciu z nábytkárskeho priemyslu.

5 ks/min. – veď to je nárast o 400 %

Dobre známa nábytkárska spoločnosť s výrobou aj na Slovensku má k automatizácii blízky vzťah. Už veľakrát ocenili kvalitu, efektivitu, ale aj kvantitu, ktoré im nasadenie robotov prinieslo. Niet sa čomu čudovať; veď svoje výrobky dodávajú do všetkých kútov sveta. Navyše, nič nie je nemenné a svoj výrobný program musia prispôsobovať aktuálnym trendom bytovej módy. Firma si je vedomá, že všetky svoje ľudské aj materiálne zdroje potrebuje využívať čo najefektívnejšie.

Keď v roku 2012 prechádzal slovenský výrobný závod kompletnou rekonštrukciou, priniesla súbežná zmena pôvodného výrobného programu na báze melamínu na výrobu nábytkových dielov s použitím vysokolesklých fólií a polyuretánového lepidla aj ďalšie výzvy. Narábanie s vysokolesklou fóliou muselo prebiehať nanajvýš opatrne, aby nedošlo k poškodeniu lesklého povrchu nábytku. Objemy objednávok narastali, a koncern tak potreboval tieto objemy zvládnuť a uspokojiť zvyšujúci sa spotrebiteľský dopyt. Pôvodné nastavenie 3 pracovných zmien, každá s 8 operátormi, nebolo v čase nedostatku pracovnej sily zvládnuteľné. To viedlo k nutnosti konštrukcie samostatnej linky montáže a lepenia zrkadiel na nábytkové diely, s návrhom aj dodávkou, čo sa napokon ukázalo ako vysoko efektívne riešenie. Požiadavky však boli náročné: 5 kusov za minútu, teda o 4 kusy viac oproti manuálnemu riešeniu.

ikea robotizacia

Plná automatizácia manuálnej výroby lepenia a montáže zrkadlových dverí sa nám od návrhu po nasadenie robotov podarila za 8 mesiacov. Náš softvér RobotStudio nám pomohol pre zákazníka vizualizovať nové pracovisko a popracovať na každej jednej potenciálnej „muche“, ktoré by sa mohla neskôr vyskytnúť. Výziev bolo v tomto projekte na rozdávanie 🙂 – od pomerne obmedzeného priestoru pre nasadenie robotov cez strojové nanášanie obojstrannej lepiacej pásky na jednotlivé dosky a oddeľovanie krycej fólie až po zakladanie a skrutkovanie ochranných líšt.

Chce to nápad!

Zákazníkovi sme navrhli jedinečné riešenie, ktoré dokázalo do malého priestoru zmestiť štyri priemyselné roboty. Tie sú samozrejme zosynchronizované tak, aby výrobná linka splnila čo najvyššiu kapacitu. S kusmi nábytku manipulujú naše roboty ABB IRB 460, IRB 660 a IRB 6700 a na zložité dielčie úkony lepenia a oddeľovania fólie z pásky a montáže líšt sme na mieru vyvinuli jednoúčelové zariadenia. Výsledkom celej tejto symbiózy je skvalitnenie, zrýchlenie a zjednodušenie výroby. Produktivitu výroby zdvihlo o 24 ľudí.

Univerzálnosť = flexibilita

Po úspešnej implementácii tohto projektu sa na nás zákazník obrátil s novou požiadavkou: išlo o plnú automatizáciu a robotizáciu balenia hotových produktov. To bol posledný manuálny a fyzicky náročný proces v tomto výrobnom programe závodu, ktorý zároveň predstavoval citlivú prácu so zrkadlovými dverami. Navyše tu išlo ešte o jedno špecifikum, pretože cieľom nebola len realizácia projektu venovaného čisto jednému produktu, ale tiež skonštruovanie a odskúšanie univerzálnej baliacej bunky, ktorú je možné využiť v akejkoľvek baliacej linke a v ktorejkoľvek výrobnej divízii spoločnosti.

Naši zákazníci požadujú flexibilitu a univerzálnosť robotizovaného pracoviska čoraz častejšie, čo je v dnešnej dobe celkom logické. Keďže je však táto požiadavka základom nášho konceptu modulárnej výrobnej linky pre továrne budúcnosti, sme na ňu dostatočne pripravení. Každá naša automatizovaná výrobná linka sa dá celkom rýchlo, jednoducho a flexibilne transformovať na nový projekt. Umožňujú to naše modulárne bunky, vrátane analýzy dát, riadiaceho softvéru, či algoritmov umelej inteligencie.

Pozrite si celé video o tomto projekte tu:

Kategórie and Tagy
O autorovi

Peter Kubík

Channel Partner Manager
Komentovať článok