Dobrý frekvenčný menič zabráni aj upchávaniu čerpadiel vo vodohospodárstve

Taký neduh ľudskej spoločnosti – odhadzovanie pevných látok do odpadovej vody! Problém ekologický i ekonomický. Rozkladajú sa ťažko, ak vôbec.

Najmä vlhčené utierky a rôzne ďalšie sanitárne produkty vláknitej povahy sú veľmi trvácne. Obsahujú plastové vlákna, ktoré sa nerozpúšťajú vo vode ako povedzme toaletný papier. Pre čistiarne odpadových vôd problém navyše. Hromadia sa pri čerpadlách a splietajú do niekoľkokilogramovej kompaktnej masy obrovských rozmerov. Tak sa zamotávajú do obežných kolies čerpadiel odpadovej vody a tie zlyhávajú. Dôsledkom je hromadenie odpadovej vody v kanalizácii, čo môže mať ďalej veľmi nepríjemné následky.

Spoločnosti zaoberajúce sa čistením odpadových vôd stoja teda pred výzvou a hľadajú efektívne technické riešenia, ako upchávaniu čerpadiel brániť. Mechanické čistenie je jednou z možností – no stojí čas i peniaze. Druhou možnosťou je využitie frekvenčného meniča s premenlivou rýchlosťou. Takým je aj menič  ACQ580 (VSD – variable speed drive) od ABB. Ponúka inteligentný spôsob riešenia – funkciu čistenia čerpadla integrovanú priamo do VSD.

VSD od ABB je navrhnutý na použitie v odpadových vodách. Ponúka viacero funkcií, ktoré zaisťujú bezpečný pohyb vody cez čerpadlo. Funkcia čistenia priamo bráni uviaznutiu pevných častíc v obežnom kolese čerpadla. Spočíva v programovateľnej sekvencii otáčania dopredu a dozadu, čím sa docieli uvoľnenie pevných látok z obežného kolesa. Bráni tak priamo zablokovaniu čerpadla a podstatne znižuje aj frekvenciu jeho manuálneho čistenia.

Dobré skúsenosti s ním potvrdzuje aj nemecká spoločnosť Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA) so sídlom v Brandenbursku. Na funkciu čistenia čerpadiel integrovanú do frekvenčného meniča s premenlivými otáčkami narazili pri svojom prieskume trhu už v roku 2014.  Dovtedy v ich systéme odpadových vôd dochádzalo k takmer pravidelnému upchávaniu čerpadiel tuhým odpadom. Podľa slov ich majstra Bernda Zindela sú s funkciou spätného toku maximálne spokojní. Od jeho nasadenia nezaznamenali žiadne upchatie. V prípade, že sa zvýši prúd v dôsledku upchatia, motor prepne čerpadlo na reverzný chod alebo vyššiu rýchlosť.  

Čistenie čerpadla však nie je jedinou funkciou ABB ACQ580, ktorú spoločnosť MWA využíva. Vo všetkých čerpacích staniciach, ktoré spravujú, hrá dôležitú úlohu aj funkcia riadeného rozbehu čerpadiel. Táto funkcia umožňuje pomalé zvyšovanie tlaku a postupné otváranie spätného ventilu. To výrazne znižuje zaťaženie potrubí a tým aj riziko poškodení tlakových potrubí a armatúr. Funkcia riadeného rozbehu tiež chráni systém pred prudkými tlakovými vlnami, keď je čerpadlo vypnuté. Tie by sa mohli vyskytnúť, ak by sa spätný ventil náhle zatvoril. Najmä v obdobiach silných dažďov sa usilujú systémy prehradiť, aby čiastočne znížili záťaž stanice pri čerpaní proti prúdu. Frekvenčné meniče s premenlivou rýchlosťou ABB ACQ580 im v tom výdatne pomáhajú. Uľahčujú kontrolu prietoku odpadovej vody do zberného kanála.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Mario Pastierovič

Vedúci oddelenia Motory a pohony
Komentovať článok