Automatizácia a robotizácia otvára éru kreativity, zážitkov a emócií

Prečo sa vo vyspelých zahraničných krajinách všeobecne viac automatizuje? Existuje v nich väčšinou vyšší level špecializácie a viac sa zameriavajú na odborníkov s vyšším vzdelaním.

Tí do automatizácie a robotizácie prinášajú kreativitu a nové trendy vo vývoji. Ako je to s automatizáciou u nás? Kam smeruje?

Obrovský rozmach automatizácie a robotizácie je za ostatných viac ako 20 rokov, čo sa v tomto odvetví pohybujem, zrejmý. Vidíme ich expanziu nielen v technickej ale aj hospodárskej oblasti. Na rozdiel od krajín smerom na západ však na Slovensku stále prevláda automatizácia v automobilovom sektore, do ktorého patrí okrem robotizácie výroby samotných áut aj produkcia ich komponentov. Určite sme tu dobehli aj zahraničie. Lenže v iných segmentoch slovenského priemyslu patrí robotizácii a automatizácii odhadom len 50-60-% podiel oproti vyspelým priemyselným štátom. Potešujúce je, že aj v tomto smere Slovensko postupne napreduje.

Quo vadis, robotika?

Automatizovaná a robotizovaná priemyselná výroba má v západných krajinách vo všeobecnosti výrazne vzostupný trend. V chemickom, drevárskom priemysle, pri spracovaní nápojov a potravín, prenikla aj do logistiky, laboratórií a najnovšie si to “valí” do stavebníctva. Nielen monotónne a opakujúce sa práce robotizáciu priťahujú; pokukávajú po nej aj ďalšie segmenty – tam, kde s jej pomocou možno meniť vnímanie výrobných procesov a technologických postupov, aby odkryla ďalšie príležitosti jej aplikovania.

A tiež tu máme ďalší fakt: nedostatok pracovníkov, ktorí by boli nielen schopní ale tiež ochotní vykonávať mnohé stereotypné úlohy. A tak pracovná sila prichádza z iných krajín a s ňou aj nárast ceny práce. Je samozrejmé, že aj pod takýmto tlakom sa majitelia a riaditelia firiem viac zaujímajú o využitie robotických a automatizovaných liniek vo výrobe.

Ako vyriešiť nedostatok pracovnej sily?

Kríza na trhu práce neobchádza ani nás na Slovensku. Vyzerá, že momentálne postihuje stavebníctvo a sériovú výrobu. Odborníci vo svete, a už aj na Slovensku, preto neotáľajú a hľadajú možnosti, ako dostať robotiku aj do segmentu stavebníctva. Pomáha im v tom predovšetkým 3D tlač. Pritom tu vôbec nejde prvoplánovo len o samotné nahradenie ľudskej práce robotom. Ide skôr o absolútnu zmenu vnímania technológie výstavby. To, čo kedysi vyzeralo ako činnosť, ktorá je len ťažko opakovateľná, sa teraz opakovateľnou stáva: priemyselný robot na dopredu vytýčenej trajektórii dávkuje materiál podľa pôdorysu budúcej stavby a postupuje stále vyššie a vyššie. Takáto evolúcia vo výstavbe môže znamenať absolútne prekopanie celého priemyselného segmentu.

Veľké zmeny prichádzajú aj do ďalších priemyselných oblastí. Automatizácia a robotika v prvom rade ovplyvnia pracovné úkony, neskôr vstúpia do výrobných procesov v širokom spektre segmentov. Dnes už je napríklad úplne bežné zautomatizovať paletizáciu alebo to, čo v angličtine všeobecnejšie voláme material handling. To znamená v ktorejkoľvek výrobe, kde sa materiál či výrobky vykladajú a nakladajú do strojov alebo na palety. Je to bežný proces aj na Slovensku, napríklad vo výrobe nábytku alebo veľkých elektronických zariadení. Roboty balia na palety ťažké, veľké a často aj krehké produkty namiesto zamestnancov, pre ktorých by táto práca bola namáhavá a ľahko by pri nej došlo k úrazu či poškodeniu výrobku. Pre robot je to práca jednoduchá, nie už tak pre programátora, ktorý musí vziať do úvahy nielen proces samotný ale tiež druh materiálu (krehkosť, hmotnosť, teplota…). Robot musí byť naprogramovaný tak a využiť také nástroje, aby výrobok nepoškodil. Robotizácia je dnes tiež už bežnou záležitosťou v lakovniach a pracoviskách, kde sa na materiál nanášajú rôzne tekuté materiály. Dôvodov je viacero: nie úplne prívetivé až zaťažujúce prostredie pre operátora, udržateľnosť spotreby materiálu a kvality výroby.

Kolaboratívna robotika, mobilná robotika, AI

V podstate len nedávno rozšírila naše možnosti aj technológia kolaboratívnej robotiky. Obľúbenou sa stáva pri automatizácii rozličných montážnych prác, pretože umožňuje efektívnu spoluprácu robota s človekom. Nehovoriac o tom, že kreativita jej využitia narastá stále viac a viac.

Najnovším technologickým pokrokom je spojenie robota a autonómneho vozidla (AGV). Paleta automatizovateľných činností tým neuveriteľne narastá, stačí sa pozrieť do sféry logistiky. Ukladanie do regálov vo vodorovnom aj zvislom smere, na akomkoľvek mieste v sklade. Robot s autonómnym mobilným podvozkom – mobilná robotika – je riešením s potenciálom vysokej efektivity a rýchlej návratnosti. A to už vôbec nehovorím o umelej inteligencii, ktorú už teraz nachádzame napríklad v kamerových systémoch, kde navádza roboty do správnej pozície vzhľadom na materiál, s ktorým pracuje.

Aj keby sme sa nezaoberali akurát tým, čo všetko sa dá robotizovať a automatizovať, jasným trendom je určitá štandardizácia a univerzálnosť. Všetko chceme mať rýchlo a hneď a s rýchlou návratnosťou. Cieľom sú teda štandardizované aplikácie: zákazník si ich vykliká a prispôsobí svojim požiadavkám. Má ísť o také „instantné robotizované pracoviská“ presne tam, kde ich klient akurát potrebuje. A keď ich potrebuje inde, prenesie ich tam.

Továreň budúcnosti vidím v úplnom odlúčení obslužného personálu a „bezobslužnej“ výroby. Zodpovednosťou obsluhy bude prevencia, kontrola, odstraňovanie prípadných porúch a údržba. Očakávam dokonca, že v niektorých výrobách a pri niektorých produktoch bude až zákazník prvým človekom, ktorý ich chytí do ruky.

Človek ostáva tým, kto je tu kreatívny

Svet má kopec otvorených tém a ako automatizácia zmení svet, je jednou z nich. Snažíme sa meniť myslenia človeka a jeho uvažovanie o tom, ako konkrétny proces transformovať na opakovateľnú činnosť. Robot dostane stereotypnú, fyzicky náročnú či nebezpečnú prácu. Tá nie je zaujímavá ani pre túto a už vôbec nie pre budúce generácie. A tej ostatnej, kreatívnej, ešte človeku ostane kopa. Veľa činností nemožno z pohľadu robotiky zautomatizovať; tak, ako ľudské pocity a tvorivosť. Vznikne ešte väčší priestor pre kreativitu a remeselné zručnosti, ktorými sa ľudia originálne prejavia a vyčlenia oproti iným.

Človek je tvorivý a tiež vynachádzavý – stále bude dumať nad tým, ako si prácu zjednodušiť. Masová výroba však ostane v ostrom kontraste s jedinečnosťou originálnych nápadov a ich využitia nielen pre seba ale aj pre ostatných ľudí.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Marián Kováčik

Komentovať článok