Šesť tipov k zefektívneniu výroby

Na čo všetko treba myslieť pri výbere dodávateľa robotov a automatizačných riešení?

Poznanie, že niektorý alebo aj viaceré z výrobných procesov by bolo treba zautomatizovať použitím robotov, je len prvým krokom transformácie firmy na ceste k vyššej efektivite. Už v tejto fáze môžu byť nápomocní odborníci na automatizáciu, ktorí majú skúsenosti z robotických aplikácií, vedia zanalyzovať procesy a poradiť, ako sa to či ono dá riešiť.

Výber dodávateľa robotov a automatizačného riešenia je kľúčovým bodom s ďalekosiahlymi ekonomickými dôsledkami. Nejde však len o pozitívne dopady konkrétneho riešenia, ktoré zefektívni výrobu. Do hry vstupuje aj dosah na náklady následného servisu, prípadné dodatočné zmeny nastavení, variabilita alebo flexibilita riešenia…. Na to všetko je potrebné myslieť už pri výbere dodávateľa. Je totiž rozdiel, či vám dodá len tovar, alebo vám vie poskytnúť aj komplexné, medzinárodné know how, otestovanie riešenia bez zastavenia výroby a, samozrejme, následný, promptný servis v prípade akútnej potreby. Nielen, ako býva často zvykom, prostredníctvom hotline linky niekde v „Astatúrii“.   

Na čo teda nezabudnúť a čo zvážiť pri výbere dodávateľa robotického automatizačného riešenia? Prinášame šesť tipov, ktoré prispievajú k zefektívneniu výrobného procesu:

1. Myslite na detaily robotického riešenia. Nákladmi môžu zamávať.

(Skúsenosti, skúsenosti, skúsenosti…)


Skúsený a ostrieľaný dodávateľ s „priamou linkou“ do bohatej celosvetovej databázy robotických a automatizačných aplikácií je tu kľúčom. Získate riešenie premyslené a dotiahnuté do posledného detailu.

Nielen integrátor, ale aj niektorí výrobcovia robotov poskytujú svojim klientom komplexné automatizačné riešenia. Tiež aktívne spolupracujú s integrátormi a poskytujú im rady z vlastnej, ale aj medzinárodnej integrátorskej skúsenosti. Ak teda vaša voľba padla na dodávateľa, ktorý nie je výrobcom, ale sa venuje výlučne integrácii jednotlivých zariadení do jedného riešenia, preverte si jeho možnosť prístupu k praktickým skúsenostiam výrobcu robotov. Niet nad rady skúseného profesionála dostupného nonstop. Preto ani v takom prípade nie je na škodu preveriť si kvalitu lokálneho zázemia výrobcu.

2. Reakčné časy

Rýchlosť a kvalita prípadného zásahu, t.j. aj odstávky vašej automatizovanej linky, je priamo úmerná vzdialenosti dojazdu servisného technika, jeho skúsenosti a prístupu k znalostnej databáze. Pokiaľ ide o vzdialenosť, rýchlejšie to bude určite zo Slovenska ako zo zahraničia. Je teda lepšie, ak vami zvolený dodávateľ má lokálnu podporu, nie však iba formou telefonického hotlinu.

Inou možnosťou je tvorba interného servisného tímu, ktorý by vám dodávateľ vyškolil. Platili by ste ho však aj takpovediac „naprázdno“, teda v čase, keď ho nepotrebujete. Celej „akcii“ to podstatne zdvihne náklady. Aj v tomto prípade je dodávateľ s lokálnou plnou podporou cenným prínosom.

3. Znalostná databáza

Niekedy už riešenie existuje a je zbytočné vymýšľať „teplú vodu“. Lepšie a aj efektívnejšie je inšpirovať sa v databáze aplikácií. Samozrejme, že v tej bohatej, medzi 500 tisíc riešeniami, sa skôr nájde to pravé než medzi desiatimi. Rozsah skúseností dodávateľa, referencií a aplikácií, lokálnych i svetových, je teda dôležitý. Niekedy pre vás neštandardná aplikácia môže mať už niekde svoje riešenie.

4. Realita nacvičená virtuálne

Naprogramovať automatizačnú linku s robotom na počítači „na nečisto“ bez potreby zastavenia výroby je najlepším spôsobom, ako dosiahnuť maximálnu návratnosť investícií do robotických, resp. automatizačných systémov. Preto je dobré pri výbere dodávateľa zvážiť aj spôsob navrhovania a testovania softvérového riešenia implementovaných zariadení. Softvérové programy, ktoré umožňujú offline simulácie celej automatizačnej linky, tak ako napr. RobotStudio od ABB, zjednodušujú a jednoznačne šetria čas. Ale nielen to. S nimi sa v reálnom nasadení prakticky nedá spraviť chyba. Do prevádzky sa implementuje riešenie až po preverení a odsledovaní všetkých procesov, zariadení, jednotlivých cyklov, detekcií možných kolízií, prípadne mechanických problémov, ktoré by mohli nastať. Aj prostredníctvom virtuálnej reality, ktorej úloha tak nie je len v názornej ukážke práce budúcej linky klientovi, ale aj v lepšom odladení a vychytaní múch a pripomienok klienta k naprogramovanej linke.

5. Testovanie v inžinierskych priestoroch i zapožičanie robota

Pokiaľ zvažujete riešenie od integrátora, odporúčame preveriť si jeho možnosti testovania. Sú medzi nimi aj takí, ktorí pracujú „od stola“. Zariadenia, ktoré navrhujú do vašej linky, priamo nevlastnia a nemajú ich ani vo svojich priestoroch, v ktorých by naprogramovanie vašej budúcej linky otestovali. V takom prípade je dobré preveriť možnosti potenciálneho dodávateľa integrovaných robotických zariadení. Tí ústretovejší integrátorom v rámci spolupráce poskytujú nielen zapožičanie konkrétneho robota na testovanie, ale umožňujú im využiť vlastné testovacie priestory s komplet vybavenými bunkami s bezpečnostnými prvkami, dopravníkmi a inými doplnkovými zariadeniami. Integrátor i vy sa tak vyhnete nemilým prekvapeniam na mieste.

6. Školenia

Pri výbere dodávateľa je určite dobré napokon zvážiť aj možnosti školení. Najviac úžitku poskytnú komplexné školenia. Nielen mechanické, pri ktorých sa „do poslednej matice“ rozoberie kompletne celý robot, ale aj elektrické, zamerané na rozvádzače a programátorské školenia na operatívne zásahy a zmeny. Samozrejme, ideálne vo vašich priestoroch, no na školiacich bunkách dodávateľa, aby ste nemuseli blokovať svoje roboty a linky.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Tomáš Šurina

Sales Manager, ABB Robotics
Súvisiace články
Komentovať článok