Štúdio, kde ľudia komunikujú so strojmi

Programovanie. Dnes už praktická zručnosť v rôznych oblastiach, ktorú stále často vnímame ako nezrozumiteľný jazyk pre väčšinu ľudí.

Teda skôr pre dospelákov. Veď základy programovania, logiku a princípy IT nasávajú súčasní škôlkári v hrách, väčšie deti pochytajú čo-to na základných a stredných školách. Niekde viac, niekde menej, určite by sa však zišlo viac. V nasledujúcich rokoch to budú potrebovať. Nielen v office a priemyselnej výrobe, ale aj v sektoroch, akými sú poľnohospodárstvo, služby alebo zdravotníctvo. Umelá inteligencia, automatizácia a robotika sa už objavujú pomaly v každom odvetví. Pomáhajú produktivite a efektivite, sú nasadené tam, kde nikto pracovať nechce, práca je príliš namáhavá až zdraviu škodlivá alebo je nasadenie nových technológií podstatne ekologickejšie. Nehovoriac o oblastiach, kde je ťažké zohnať adekvátne pracovné sily. Tieto moderné systémy potom musí niekto navrhovať, riadiť a kontrolovať, a tak prichádzame k nutnosti poznať programovaciu logiku a mať aké-také IT zručnosti. Hoci aj tu sa vývoj posúva dopredu a užívateľské rozhranie robotických zariadení je stále jednoduchšie a užívateľsky prívetivejšie. Programovanie robotov prechádza do offline prostredia.  

Dobrý príklad je náš vyše 20-ročný programovací softvér pre simulácie a offline/online programovanie ABB RobotStudio. Za ten pomerne krátky čas sme mohli byť svedkami zmien v používaní RobotStudia a jeho aplikácii. Práca programátorov aj užívateľov sa zrýchlila a tiež zjednodušila. Veď, keď si spomenieme ešte z “dávnych dôb” na programovanie pomocou diernych štítkov, potom prišlo programovanie cez pomerne drobný displej – flexpendant, až sme pokročili do offline prostredia s prvkami virtuálnej reality – začlenenie programovania a koordinácia všetkých náležitých zariadení do jedného funkčného systému je ohromný skok vo vývoji.

Pripravme si miesto činu vopred

Možno sa to niekomu nebude veriť, no môcť naprogramovať automatizačnú linku s robotom na počítači „na sucho“, teda bez potreby odstaviť na ten čas výrobu, je významný posun. Menej prestojov vo výrobe znamená vyššiu a rýchlejšiu návratnosť investície do robotických systémov. To je dôležitý aspekt, ale samozrejme nie jediný. Práca v RobotStudio je jednoduchá a šetrí čas. A chybu v reálnom nasadení prakticky ani neviete urobiť. To, čo naprogramujete z pohodlia kancelárie, otestujete najskôr offline. Až po preverení, že všetko beží, ako má, nasadíte naprogramovaný proces do prevádzky. Kým linka pracuje ešte po starom, s ABB RobotStudio v kľude mimo “miesta činu” odladíte procesy zariadení, jednotlivých cyklov, zistíte možné kolízie a prípadné mechanické problémy, ktoré by sa mohli objaviť v skutočnej prevádzke. 

V súčasnosti nám už pomáha aj virtuálna realita, ktorá sa už neobmedzuje len na názornú ukážku budúcej linky zákazníkovi. Pomocou nej lepšie odladíme a vychytáme muchy, zapracujeme pripomienky zákazníka. Simulácia skutočného fungovania linky alebo robota sa oproti minulosti výrazne zjednodušila. A tiež ich okolia. Softvér komunikuje s nadradeným systémom PLC, ktorý je súčasťou každej bunky zariadenia. V jednom systéme teda zladíte činnosti robota, dopravníkov, obrábacích strojov a ďalších spolu fungujúcich zariadení. Opäť sa časovo podstatne zredukoval proces inštalácie linky, pretože predtým zosúladenie dvoch „sfér“ – RobotStudia s PLC nastávalo až priamo na mieste u zákazníka.

Šup do virtuálnej reality

Za celé to obdobie vývoja sa v RobotStudiu udialo naozaj veľa. Softvér sa posunul aj v svojej prívetivosti používania. Stroje, dopravníky, nástroje robota sa už neprogramujú textovo ako v minulosti, ale v blokoch. Máme predpripravené funkčné bloky, s ktorými celkom jednoducho, bez širokých a komplexných programátorských zručností, naprogramujete pohyby zariadení. Je to len niekoľko rokov dozadu, čo bolo naozaj ťažké naprogramovať objekty tak, aby sa vo virtuálnej realite pohybovali alebo menili. Programátor alebo zaškolený pracovník dnes bloky natiahne do systému a odsimuluje takmer akýkoľvek proces.

Ďalšieho prelomového bodu v programovaní robotov sme svedkami aj v súčasnosti. Virtuálna časť RobotStudia sa rozširuje o nový operačný systém ABB Omnicore, na ktorom už pracujú naše nové kolaboratívne roboty ABB. Na éru Priemysel 4.0, ktorá je v znamení cloudu, rýchlejších reakcií, prepájania systémov a s tým súvisiacou lepšou ochranou voči cudzím, neautorizovaným vstupom, je lepšie pripravený.

RobotStudio je programovací softvér, ktorý v súčasnosti dokáže zvládnuť aj zaškolený človek s logickým uvažovaním. ABB využíva vlastný programovací jazyk rapid, ktorý je kombináciou jazykov štruktúrovaného textu a „Céčka“. Prostredie je užívateľsky priateľské a bežne sa používa na školenie žiakov stredných škôl a gymnázií. K jeho užívaniu sa hlásia čoraz častejšie aj dievčatá a mladé ženy, ktoré integrácia IT do širokej škály života priťahuje. RobotStudio im umožňuje v praxi zužitkovať svoje IT skúsenosti, vedomosti, kreativitu a predstavivosť. V študijnom programe Aj Ty v IT, ktorého súčasťou je aj ABB,  programujú vlastné robotické aplikácie.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Jakub Frtús

Komentovať článok