Robotické „desatoro“ a továrne budúcnosti

Aké sú dôvody pre robotizáciu výroby (a nielen tú)? Máme ich pre vás hneď 10!

Presviedčať dnes niekoho o použiteľnosti robotov by bolo zbytočné, ba dokonca už smiešne. Automatizácia a robotizácia postúpila za posledné roky míľovými krokmi nielen v prostredí priemyselnej výroby. Hardvérové a softvérové nástroje zaznamenali búrlivý vývoj, a preto je len prirodzené, že po osvedčených výkonných robotoch siahajú manažéri aj v nevýrobnej sfére,  v zdravotníctve, skladovom hospodárstve či v širokej škále služieb.

Roboty sa stali správnou voľbou nielen pre zefektívnenie všetkej ľudskej činnosti v zmysle produktivity, úspor a kvality, ale často najmä pre ochranu zdravia, zvýšenia kvality života či ochranu životného prostredia. Za roky ich aplikácie by sa skúsenosti s nimi dali spísať do akéhosi robotického „desatora“. Ak si však myslíte, že sú čisto iba o ekonomike – náklad verzus návratnosť, produktivita, profit – tak sa mýlite. Odkazujú skôr na efektivitu narábania so zdrojmi – finančnými, ľudskými, prírodnými. Každé zníženie nákladov a zefektívnenie výrobného procesu má svoj odraz v ekológii, či už formou zníženia odpadu, použitých surovín, potreby dopravy, spotreby energie… Rovnako častým impulzom zavedenia automatizácie a robotizácie je ochrana zdravia človeka. Nedostatok pracovných síl sa prejavuje najmä v oblastiach vyžadujúcich si fyzickú námahu, monotónnu činnosť alebo z dlhodobého hľadiska zdraviu škodlivú – či už pri prenášaní a ukladaní ťažkých bremien, prácu v prašnom prostredí, s výparmi, horúčavou…

Robotické desatoro

1. Zníženie prevádzkových nákladov
2. Zlepšenie kvality produktov
3. Zlepšenie kvality práce zamestnancov
4. Zvýšenie produkcie
5. Zvýšenie výrobnej flexibility
6. Zníženie materiálového odpadu a zvýšenie zisku
7. Súlad s bezpečnostnými zásadami a zlepšenie zdravia a bezpečnosti na pracovisku
8. Zníženie dopadu na fluktuáciu zamestnancov
9. Zníženie kapitálových nákladov
10. Úspora priestoru vo výrobných halách

Kreativita architektúry a iné

Svet sa mení. Tradičná výroba sa mení a mení sa aj úloha človeka v tomto procese. Je viac v centre pozornosti, niekedy vplyvom technológií, inokedy pod vplyvom pandémie, a teda objektívnej potreby. O prácu však neprichádza, skôr sa transformuje na vyššiu úroveň. Riadi, nastavuje, kontroluje a spolupracuje so svojím novým pracovným nástrojom. V čo najväčšej jednoduchosti a flexibilite. Práve týmto smerom postupuje aj vývoj robotov a automatizačných liniek. Ich možností programovania, ovládania a flexibilných zmien v používaní. Intuitívne programovanie činnosti robota, ovládanie prostredníctvom tabletov, ale aj flexibilné využitie kolaboratívnych robotických zariadení do stavebníctva či služieb je len oklieštenou ukážkou toho, čo všetko sa dnes už dá. Dnes môžeme napríklad celé steny „tlačiť“ špeciálnym robotickým zariadením. „Vedľajším“ efektom, na radosť architektov a projektantov, je možnosť všelijakých neštandardných a predtým zo stavebného technického hľadiska, nemožných tvarov. To otvára neskutočné možnosti kreativite architektúry.

Myšlienka flexibility sa postupne stane realitou aj v prostredí výroby. Je základom konceptu modulárnej výrobnej linky pre továrne budúcnosti. V ABB už pripravujeme nové robotické komponenty pre tieto linky. Všetko na základe už reálnych požiadaviek zákazníkov v automotive segmente, farmácii, potravinárstve a všeobecnom priemysle. Cieľom je, aby každá výrobná linka bola použiteľná nielen výhradne na jeden projekt, ale dala sa pomerne jednoducho, rýchlo a flexibilne prestaviť na ďalší. Modulárne bunky to umožnia. Zákazník si „vyskladá“ presne to, čo potrebuje. Vrátane riadiaceho softvéru a analýzy dát, či algoritmov umelej inteligencie. Svet totiž smeruje k čoraz väčšej individualizácii masovej výroby. Širšej ponuke v menších objemoch.

Naša spoločnosť ABB to umožňuje vývojom najnovších technológií. Už vyše 500 000 našich robotov pracuje v priemyselných zónach sveta.  

Kategórie and Tagy
O autorovi

Dagmar Vozáriková

Komentovať článok