Riadiaci systém ABB Zenon Electrification Edition ZEE600

ZEE600 je riadiaci systém pre riadenie a monitorovanie primárneho procesu rozvodní energetických sústav a priemyselných zariadení v reálnom čase.

Je určený pre distribučné elektrické siete, priemysel, dopravnú infraštruktúru (železnice, letiská, e-mobilita), ale aj pre riadenie a monitorovanie energií v inteligentných budovách. Uplatní sa aj v iných segmentoch s využitím elektrickej energie. Poskytuje komplexnú vizualizáciu  procesu riadenia, manažment dát a rozsiahle komunikačné možnosti.

ZEE600 plne integruje klasické aj inteligentné zariadenia z portfólia ABB a tiež od iných výrobcov a prináša im ďalší stupeň digitalizácie. Zenon dokáže integrovať ochranné terminály (IED), telemechaniky (RTU), programovateľné automaty (PLC), elektromery, inteligentné ističe, pohony, elektrické stroje a ďalšie elektrické zariadenia do jedného riadiaceho systému. Tento riadiaci systém umožňuje monitorovanie zariadení a ich riadenie, plánovanie údržby, zber dát, ich spracovanie a následné vyhodnotenie. Svojou funkčnosťou a komunikačnými schopnosťami sa ZEE600 stáva najkomplexnejším riadiacim systémom na trhu pre energetiku a priemysel.

Zenon je otvorená platforma spolupracujúca s ostatnými riadiacimi systémami. Môže zároveň pracovať ako komunikačná brána pre prenos vybraných dát do/z iných systémov.

Riadiaci systém Zenon komunikuje so zariadeniami pomocou viac ako 300 komunikačných protokolov a ovládačov, vrátane najrozšírenejších protokolov:

  • IEC 61850 MMS, GOOSE (Ed. 1, Ed. 2)
  • IEC 60870-5-101, 103, 104
  • Modbus TCP, RTU
  • DNP3.0 TCP, serial
  • Profibus, Profinet
  • OPC DA, UA

Podporuje aj IEC 62349 Parallel-Redundancy Protocol (PRP) pre zaistenie identickej súčasnej komunikácie do dvoch oddelených LAN sietí.

Ďalšie možnosti ZEE600 predstavujú riešenia s IoT (Internet of Things – Internet vecí),  procesné automatizácie v rámci výrobného podniku a napojenie na ERP systém (plánovanie podnikových zdrojov). Zenon tiež prináša rozhranie pre prácu v cloude pri splnení prísnych pravidiel kybernetickej bezpečnosti.

Inžinierske firmy a systémoví integrátori využívajú Zenon Energy Edition (ZEE600) ako spoľahlivú, otvorenú a rozšíriteľnú platformu. Zenon obsahuje pripravené špeciálne funkcie pre energetiku, priemysel a budovy, čím sa šetrí čas pri konfigurácii systému.

Operátorské pracovisko / Riadiace centrum

Zenon ponúka možnosti od malých operátorských pracovísk až po veľké riadiace centrá.

ZEE600 sa vyznačuje funkciou “Worldview”, kde možno zobraziť celý elektrický systém a postupným rolovaním myši sa dostať cez jednotlivé bloky systému ku konkrétnym produktom a ich detailom. Obsahuje funkcie ako zooming, scrolling, panning (posúvanie) a decluttering (odstránenie obsahu položiek na obrazovke).

Riadenie spotreby elektrickej energie  – zahŕňa správu dodávky príp. výroby el. energie a jej uloženia do batériových úložísk. Súčasťou môže byť energetický management pre zníženie spotreby nielen elektrickej energie, ale aj ďalších prevádzkových médií.

Webový server / Integrácia GSM brány –  Web server zaisťuje online vstup k riadenému procesu.

Webový klient môže zahŕňať všetky funkcie operátorského pracoviska, alebo naopak, len prehliadanie – monitorovanie, bez možnosti ovládania. Ďalej je možné integrovať mobilné zariadenie do Zenonu pre okamžité informovanie v čase neprítomnosti obsluhy na operátorskom pracovisku, v prípade nutnosti, alebo neočakávaných udalostí.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Ladislav Hlavčo

Komentovať článok