Nový, kompaktný a ekologický VN rozvádzač: ABB SafeRing/SafePlus – Air/AirPlus: 12/24kV

Sekundárne distribučné rozvádzače prebehli za posledných 35 rokov obrovským vývojom, no skleníkový plyn fluorid sírový sa stále v značnej miere používa ako izolant v plynom izolovaných rozvádzačoch.

Plyn SF6 má určité fyzikálne vlastnosti, vďaka ktorým je vhodný predovšetkým ako elektro-izolačné, chladiace a spínacie médium v rozvádzačoch vysokého napätia. Plyn SF6 vďaka svojim elektro-izolačným vlastnostiam zaisťuje menšie izolačné vzdialenosti v rozvádzači, a tým pádom umožňuje pre konštruktérov vytvoriť VN skrine s kompaktným dizajnom, vhodné aj do úzkych priestorov. Musíme však spomenúť, že na plyn SF6 sa vzťahuje tzv. Kjótsky protokol, pretože prispieva k skleníkovému efektu a s ním súvisiacim klimatickým zmenám. Ochrana životného prostredia a obavy v súvislosti s potenciálom globálneho otepľovania (GWP – Global Warming Potential) viedli k tomu, že sa spoločnosť ABB ako svetový líder v oblasti energetiky a automatizácie rozhodla doplniť svoje produktové portfólio sekundárnych rozvádzačov SafeRing/Plus a vyvinula nový produkt s názvom Air/AirPlus.

SafeRing Air používa čistý suchý vzduch pre napäťovú úroveň 12 kV. Ide o prírodný produkt, ktorého dielektrické vlastnosti sú takmer rovnaké ako SF6. Napäťová úroveň je dostupná už aj do 24 kV, čo je dosiahnuté čiastočnou výmenou suchého vzduchu za zmes plynu s názvom AirPlus. Výroba týchto rozvádzačov je situovaná v Nórsku.

Ekologickejšia generácia plynom izolovaných rozvádzačov vďaka absencii plynu SF6 prináša čistú spínaciu technológiu. Izolačným médiom je čistý, suchý vzduch a spínacím médiom je vákuum. Alternatívny izolačný plyn s názvom AirPlus obsahuje C5 FK molekúl fluoroketónu. Aby fluoroketón zostal vždy v plynnej forme, primiešava sa cca 8% C5 FK do suchého vzduchu DryAir. Čistý C5 FK má GWP hodnoty cca 1 a zmes C5 FK/suchý vzduch v pomere cca 8/92 vytvára plynnú zmes, jej GWP je ďaleko nižší než 1, a splňuje tak všetky predpoklady pre ekologickú prevádzku.

Tieto rozvádzače sú veľmi kompaktné a môžu sa dodávať vo verziách skladajúcich sa z dvoch, troch, štyroch alebo piatich polí. Dodané koncepcie potom už nie sú rozšíriteľné. Zapuzdrená oceľová nádoba s konštantným atmosférickým tlakom zabraňuje prachu, vlhkosti a ďalším vplyvom okolitého prostredia, aby ovplyvňovali prevádzku zariadenia a tým pádom zaručuje vysokú spoľahlivosť, ako aj bezpečnosť personálu, pričom nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Pretože je rozvádzač bezúdržbový, znižuje výrazne náklady prevádzkovateľa na prehliadky a údržbu bez toho, aby to malo nepriaznivý vplyv na prevádzkovú bezpečnosť distribučnej siete.

Zákazník si môže vybrať z troch základných typov polí:

C – Odpínač pre kábel,

V – Vákuový výkonový vypínač,

D – Priame káblové pripojenie.

Rozvádzače SafeRing Air a SafePlus Air na 12 kV sú pripravené na požiadavky aplikácií smart grid v sekundárnych distribučných sieťach. Štandardné zostavy pre smart grid je možné vybaviť riadiacimi, meracími a monitorovacími funkciami, vrátane automatizačných zariadení na prívode, s drôtovým alebo bezdrôtovým komunikačným rozhraním a so záložným napájaním. Štandardné riešenie pre diaľkovú komunikáciu je dodávané s komunikačným protokolom IEC 60870-5-104. Komunikačným médiom je buď Ethernet alebo bezdrôtová komunikácia (GSM/GPRS).

Kategórie and Tagy
O autorovi

Zoltán Bálint

Špecialista technickej podpory predaja. Zaoberá sa návrhom primárnych a sekundárnych rozvádzačov vysokého napätia pre priemysel, železnice a distribučné siete. Má na starosti portfólio vzduchom a plynom izolovaných VN rozvádzačov.
Komentovať článok