Vysnívaná alebo nevyhnutná? Kariéra v robotike – 2. časť

Kam sa spolupráca s firmami v oblasti robotiky za ostatných 15 rokov posunula? Čo sa zmenilo a kam robotizácia smeruje?

V úvodnom článku o robotike ste hovorili o neľahkých začiatkoch. Firmy si vtedy celé technológie prinášali so sebou na Slovensko z iných krajín. Ako je tomu teraz?

Rozprávame sa s Ing. Andrejom Vozárikom, vedúcim obchodného tímu robotiky ABB Slovensko a Ing. Tomášom Gajdošom, obchodným manažérom a šampiónom kolaboratívnej robotiky.

Andrej: Jednalo sa o zahraničné spoločnosti, ktoré svojim dcérskym firmám na Slovensku doniesli celú technológiu zo zahraničia. ABB Slovensko, napriek tomu, že je nadnárodným koncernom, malo čo robiť, aby zmenilo tento zaužívaný model. Bojovali sme o dôveru zákazníka. Odvtedy sa veľa zmenilo, Slovensko dokázalo, že má kvalitných ľudí aj technológie a je to jednoduchšie. Lokálni manažéri dostali väčšie právomoci. Aj keď….

Tomáš: … tu zvyknú spoločnosti svoje budgety viac kontrolovať a okresávať. Nielen v automobilovom segmente či v ich subdodávateľskom reťazci, ale aj v ďalších odvetviach. Model tu väčšinou funguje tak, že realizovateľnosť novej technológie závisí vždy len od jej finančnej návratnosti. Čím skôr, tým lepšie. Zdá sa mi, že v zahraničí u materských spoločností na to dbajú menej. Prvoradá je u nich špičkovosť technológie, chcú používať to najlepšie na trhu.

Ako sa veci zmenili? Čo firmy očakávajú od robotiky teraz?

Andrej: Pred tými 15 rokmi, keď sme zákazníkov oslovovali s automatizáciou, väčšinou si nás vypočuli len zo zaujímavosti. Roboty stáli na tú dobu veľa a spoločnosti na to nemali financie. Bola úplne iná doba. Ak už sa pre robotizáciu a automatizáciu rozhodli, bolo to viac-menej len kvôli uľahčeniu práce alebo aby ľudia nepracovali v nebezpečnom či škodlivom prostredí – to znamená napríklad pri paletizácii a prenášaní ťažkých bremien, tehál alebo pri obsluhe pecí vo veľmi horúcom prostredí. Také boli hlavné požiadavky na začiatku. Neskôr sa zákazníci začali pýtať aj na kvalitu alebo časy cyklov. Ľudia sa presunuli z monotónnych a namáhavých činností inde, do liniek sa viac a viac inštalovali robotické zariadenia. Veď aj finančne sú napokon prístupnejšie.

Nedávno prišiel nový boom – kolaboratívna robotika. Všetci boli zvedaví, chceli novinku. Napriek tomu veľa spoločností stále preferuje roboty oddelené bariérami, no zmysel kolaboratívneho robota je práve v jeho spolupráci a prítomnosti človeka. No samozrejme, dôležitý je typ aplikácie – niekde musia byť nasadené roboty bez kolaborácie, inde sa zas viac hodia tie s kolaboráciou.

Tomáš: Kolaboratívny robot je uspôsobený na spoluprácu s človekom, to znamená, že musí fungovať o čosi pomalšie. Tiež nesmie niesť nič s ostrými hranami. Niektoré aplikácie sú však preňho ako stvorené: napríklad pri skrutkovaní dielov. Človek podáva diely, robot skrutkuje. Keby to robil človek, onedlho mu „rupne“ zápästie. Žiadna firma nechce u seba vidieť invaliditu či trvalé následky zo zamestnania.

Mimo priemyselnej oblasti sa zas niekedy stretávame s mylnými predstavami ľudí, že priemyselný robot je nejaký humanoid alebo dokonca transformer z filmu, ktorý im zoberie prácu, bude za nich myslieť alebo sa bude chovať ako zbraň. To je samozrejme nezmysel. Robot urobí len to, čo mu človek povie. A keď potom zamestnanci zbadajú nejakú konkrétnu aplikáciu, často uznajú: všetko ma bolelo, keď som tie tehly nosil manuálne a teraz robot riadim, upravím výrobný proces…je to menej namáhavá a pritom kvalifikovanejšia práca.

No nie je len o vnímaní robotiky. Kolaboratívna robotika prichádza aj do nových sfér ľudských činností…

Andrej: To samozrejme. Ak budú napríklad kolaboratívne roboty pracovať so samojazdnými dopravnými systémami, ich využitie sa významne rozširuje. Môžu byť užitočné napríklad v hotelierskom sektore pri umývaní kúpeľní alebo v logistických expedičných centrách – tu je nasadenie robotov čoraz frekventovanejšie. Spomeniem tiež stavebníctvo. Aj to sa vyplyvom robotizácie bude formovať a meniť….

Tomáš: Áno, stavebný priemysel rastie, ale ťažko si hľadá zamestnancov. V súčasnosti už ľudia nechcú robiť namáhavú manuálnu prácu. Prieskumy ukazujú, že je to v stavebníctve plošný jav všade vo svete. S tým prichádzajú nové technológie – napr. robotická 3D tlač budov. Podobne je to aj v e-commerce a logistike. Roboty triedia tovar, vybavujú objednávky. Takisto sa „do budúcnosti preklápajú“ aj nemocnice a farmaceutické pracoviská. Roboty tu môžu prevziať stále sa opakujúcu alebo technicky precíznu prácu, ktorú zvládnu lepšie ako ľudia.

Kam smeruje robotika ďalej? Ako to vidíte?

Andrej: Už teraz pozorujeme, že s novou dobou vchádza robotizácia do úplne nových segmentov a vlastne úplne všade. Kedysi to bola skôr výsada automotive segmentu, ale to už dnes prestáva platiť. Hľadajú sa nové možnosti. Napríklad v zdravotníctve – predstavte si, že lekár potrebuje pacienta vyšetriť magnetickou rezonanciou, no nemusí ísť pritom „do tunelu“. Namiesto toho chodí okolo neho robot so zariadením a sníma ho. Pacient nemá pri vyšetrení nepríjemné klaustrofobické pocity a to môže aspoň máličko napomôcť k väčšej psychickej pohode.

Tomáš: Smerovanie firmy a robotizácie bude jednoducho kopírovať potreby našich zákazníkov. Máme tu ďalšiu priemyselnú revolúciu s hlavným cieľom digitalizovať výrobu a dosiahnuť jej vyššiu flexibilitu s rýchlou adaptáciou na nový druh produkcie. Tiež chceme neustále znižovať CO2. Firmy sa snažia ísť cestou nových technológií v oblasti elektromobility a iných alternatívnych druhov pohonov. Okrem tejto oblasti je to tiež často spomínaná 3D tlač, segmenty v poľnohospodárstve, potravinárstve a mnohé ďalšie, kde sa o technológiách ešte nedávno vôbec nehovorilo. Všetky nové technológie si vyžadujú nové spôsoby technológie výroby a ABB bude pri tom.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Dagmar Vozáriková

Komentovať článok