Dobrý výber motora môže ušetriť až 40% energie

Úspory sú namieste, zaváži každý posun v efektívnosti a účinnosti aj jediného systému. Aj preto sa normy a regulačné predpisy, ktoré ovplyvňujú dizajn ventilátorov či čerpadiel sprísňujú.

Až jednu tretinu celosvetovej spotreby energie premieňajú na pohyb motory. Poháňajú vzduchotechnické systémy, chladenie i vykurovanie, rôzne čerpadlá, kompresory a ventilátory. Nájdeme ich tak prakticky všade – vo výrobe, službách, v každej jednej budove, či už ide o bytovku, kancelársku budovu, logistickú a výrobnú halu alebo shopping mall. Spolu spotrebujú obrovské množstvo energie a o vyprodukovaných emisiách ani nehovoriac. Napríklad v USA sú systémy čerpadiel, ventilátorov a stlačeného vzduchu hlavnými spotrebiteľmi elektrickej energie. A je zrejmé, že jej spotreba ešte porastie. So stavebným rozvojom, s rozširovaním výroby… v porovnaní s inými druhmi energií rastie spotreba elektriny oveľa rýchlejšie. Očakáva sa, že do roku 2040 sa jej spotreba dokonca zdvojnásobí.

Zdroj: IEA WEO

Úspory sú preto namieste a vo veľkom objeme zaváži každý posun v efektívnosti a účinnosti jediného spomenutého systému. Aj preto sa normy a regulačné predpisy, ktoré ovplyvňujú celkový dizajn ventilátorov, čerpadiel a systémov na stlačený vzduch, sprísňujú. To má vplyv aj na normy účinnosti motorov, ktoré tieto systémy dávajú do pohybu. Čím vyššia účinnosť, tým lepšie. Tým viac úspor. Energií, emisií, financií.

Dopyt po dosahovaní vyššej účinnosti systémov a motorov narastá a výrobcovia zariadení neustále pokukujú po nových technológiách, ktoré im umožnia dosiahnuť tú najvyššiu možnú mieru. Aj preto, že väčšina inštalácií čerpadiel, ventilátorov a zariadení systémov vzduchotechniky beží pri  znížených rozsahoch otáčok a zaťaženia. Nová legislatívna regulácia však bude vyžadovať taký dizajn zariadení, ktorý bude dosahovať vysokú účinnosť vo viacerých bodoch ich prevádzkového rozsahu, t.j. v širokom rozsahu rýchlostí a zaťažení.

Prichádza Titanium

A tu je priestor pre náš nový motor ABB Baldor-Reliance® EC Titanium™ s integrovaným  frekvenčným meničom. Na dosiahnutie najvyššej triedy účinnosti IE5 využíva  technológiu rotora s permanentnými magnetmi. Za pomoci tejto technológii je zariadenie schopné dosiahnuť vyššiu účinnosť celého pohonu v širšom regulačnom rozsahu. Pri aplikáciách ako napríklad chladiace/vykurovacie čerpadlá a VZT ventilátory, kde väčšina inštalácií je prevádzkovaná pri čiastkovej rýchlosti a redukovanom rozsahu zaťaženia, je to veľmi prínosné. S využitím motorov s integrovaným frekvenčným meničom EC Titanium™ na tieto inštalácie môžeme ročne dosiahnuť úsporu energie a nákladov viac než 20% oproti tradičnej technológii.

EC Titanium™ s frekvenčným meničom v jednom významne prevyšuje podobné systémy aj s motormi v účinnostnej triede IE3. Pri plnom zaťažení a aj v podmienkach čiastočného zaťaženia je vysoko efektívny – ponúka vyššiu účinnosť do 16%. Motor je spárovaný s elektronickou riadiacou jednotkou, ktorá na jeho riadenie používa pokročilé algoritmy. Dosahuje tým vyššiu účinnosť v celom rozsahu otáčok v porovnaní s tradičnými EC motormi. Využitím tohto komplexného riešenia sa môže dosiahnúť úspora energie až o štyridsať percent.

Motor EC Titanium™ s integrovaným frekvenčným meničom má aj ďalšie nepopierateľné výhody. Jednou z nich je flexibilita spôsobu nastavovania a kontroly zariadenia. Okrem káblového pripojenia umožňuje aj komunikáciu a jednoduchú konfiguráciu prostredníctvom Bluetooth rozhrania v rámci systému ABB Ability. Integrácia meniča s motorom tiež podstatne šetrí priestor v rozvádzači a znižuje aj náklady na kabeláž prepojenia tým, že je umiestnený priamo na motore. Frekvenčný menič je predprogramovaný, treba ho len zapojiť a spustiť.

EC Titanium™ je z môjho pohľadu ideálnym produktom pre množstvo vzduchotechnických zariadení, ktoré sú v prevádzke v rôznych výrobných závodoch, komerčných budovách – či už obytných, kancelárskych, retailových, logistických alebo stavbách občianskej vybavenosti. Všade tam môže prispieť k významnému zníženiu prevádzkových nákladov budov, ale aj a zhodnoteniu existujúcich systémov. 

Kategórie and Tagy
O autorovi

Mario Pastierovič

Vedúci oddelenia Motory a pohony
Komentovať článok