Kto tie budovy postaví? Vytlačíme si ich!

Májový prieskum, ktorý sme robili medzi stavebnými firmami, potvrdil to, čo sa ukazovalo už dlhšie: stavebný priemysel čaká do roku 2030 postupná kríza zručností.

Skoro polovica riaditeľov takýchto spoločností v Európe, Číne a USA priznala problémy s hľadaním pracovníkov na stavebné práce a ako povedali, vidia, že tento trend len narastá. Hlavne kvôli bezpečnosti a náročnosti fyzickej práce. Až takmer polovica opýtaných si myslí, že riešením v stavebníctve by mohlo byť nasadenie automatizácie a robotiky, práve kvôli spomínanej bezpečnosti a tiež ochrane životného prostredia.

roboty stavebnictvo

Rovnako ako vo výrobe, aj v stavebníctve môžu roboty do veľkej miery prispieť k vyššej bezpečnosti výstavby. Roboty sú totiž oproti ľuďom lepšie vybavené na manipulovanie s ťažkými a veľkými bremenami aj na prácu v nebezpečných situáciách. A čo je dôležité a zaujímavé, roboty umožňujú nové spôsoby výstavby. Potrebným riešením v kríze pracovných síl sa zdajú byť roboty zvládajúce opakujúce sa úlohy, ktoré ľudia už nechcú veľmi robiť. Naopak, prínosom nových špičkových technológií môže stúpnuť atraktivita kariéry v stavebnom segmente pre mladých ľudí.

Stavebníctvo má obrovský potenciál robotizácie. Či už ide o vyššiu produktivitu, flexibilitu, efektívnosť alebo výstavbu modulárnych domov a výrobu stavebných prefabrikátov, robotické zváranie, manipuláciu s materiálmi, robotickú 3D tlač… Ak do stavebného procesu zapojíme roboty a automatizáciu, okrem zvyšovania bezpečnosti a efektivity finančných nákladov zlepšíme navyše aj udržateľnosť a znížime dopad na životné prostredie. Viete ako?

Roboty nemrhajú materiálom

Neuveriteľná štvrtina materiálu, ktorý sa na stavbu objedná, končí ako odpad, vravia odborníci. Je to veľké plytvanie, a to predovšetkým v priemyselnom segmente, ktorý čelí zvýšenej environmentálnej regulácii a potrebe spravovať budovy čo najefektívnejšie. Pritom už na začiatku projektu je možné vďaka robotickej automatizácii a digitálnym riešeniam navrhnúť stavby a všetky stavebné procesy efektívne tak, aby sa s materiálmi neplytvalo.

Môžu to byť teda práve roboty, ktoré stavebnému priemyslu pomôžu držať krok s problémami urbanizácie a klimatických zmien. Ak by sme dôvody na robotizáciu v stavebníctve teda mali zhrnúť, je to riešenie cenovo dostupnejšieho a zároveň ekologickejšieho bývania, zníženia negatívnych dôsledkov výstavby na životné prostredie a “vykrytia” nedostatku pracovných síl a zručností.

Trend prichádza, veľké koncerny to už chápu

Dnes nájdeme pilotné projekty robotizácie v stavebníctve nielen v USA, ale aj v Európe a čoskoro už aj u nás na Slovensku. Veľmi radi budeme s vami tieto informacie zdieľať už čoskoro!

Napríklad americká firma Autovol využíva automatizovanú montáž stien, stropov a podláh pre viacpodlažné, cenovo dostupné bývanie v bytových jednotkách, koncern Schindler Lifts zas s robotizáciou vsadil na robotickú inštaláciu výťahov a do robotickej automatizácie výroby prefabrikovaných modulárnych domov sa pustila spoločnosť Intelligent City. Tej sa napríklad podarilo zvýšiť efektivitu výroby o 15 % a rýchlosť o 38 %, zatiaľ čo zníženie množstva odpadu odhaduje až o 30 %.

Firma Skanska, ktorá pôsobí aj na slovenskom trhu, zas zrobotizovala svoje procesy v zváraní. Vďaka automatizovaniu výroby oceľových košov priamo na mieste klesli spoločnosti okrem iného aj náklady a environmentálny dopad prepravy objemných hotových výstužných košov na staveniská. Šesťosové roboty ABB a softvér RobotStudio® využíva tiež francúzska firma XtreeE v industrializovaných riešeniach 3D tlače, ktoré stavebné firmy používajú na výrobu stavebných prvkov a komponentov. Takých, ktoré nie je možné dosiahnuť bežnými postupmi. Aj na Slovensku bude už čoskoro podobné riešenie v skutočnej prevádzke.

Čo na to mladá generácia inžinierov?

Úspešné aplikácie automatizácie a robotiky v stavebnom priemysle pribúdajú. Spoločnosti tieto postupy využívajú na rôzne účely, avšak v jednom sa zhodujú – je čoraz ťažšie nájsť ľudí ochotných vykonávať zložité a časovo náročné úlohy a často musia na takéto práce najať pracovníkov spoza hraníc. Tieto úlohy pritom môžu vykonávať roboty a ľudia môžu dostať oveľa efektívnejšie zadania, ktoré ich budú viac baviť. Najmä mladá budúca generácia inžinierov, ktorí vyrástli a stále vyrastajú s technológiami, v tom bude mať navrch a budú dôležitými pomocníkmi pri nachádzaní nových spôsobov využitia robotiky v stavebnom priemysle.

 

Kategórie and Tagy
O autorovi

Peter Kubík

Channel Partner Manager
Komentovať článok