To, že ste vyrástli, neznamená, že sa už s legom nemáte hrať

Šesť LEGO kociek 2×4 je možné kombinovať viac ako 915 miliónmi spôsobov? Poďme sa trochu zahrať aj my!

Pri spolupráci s nadšencami LEGO z organizácia FIRST LEGO League sme sa toho dozvedeli oveľa viac. Napríklad, že LEGO vyrobí viac pneumatík ako Goodyear, že kocky LEGO predané za jeden rok môžu zemeguľu obmotať päťkrát, alebo že tváre minipostavičiek LEGO nie sú žlté náhodou: keď sa v roku 1975 začali vyrábať, žltá hlavička bez tváre mala podnietiť našu fantáziu a byť “rasovo neutrálna”. Práve takou sa im zdala byť žltá.

A keďže slovo „LEGO“ je spojením dvoch dánskych slov – „leg“ (hra) a „godt“ (dobrá) – poďme sa trochu zahrať aj my.

Čo je to FIRST LEGO League?

Na začiatku “našej hry” stojí občianske združenie FIRST LEGO League (FLL), ktoré podporuje u detí záujem o vedu a technológie, v prvom rade však o oblasť robotiky.

Možno ste o tom nevedeli, ale títo nadšenci usporadúvajú dokonca celosvetovú súťaž. Zapájajú sa do nej deti od 4 do 16 rokov, vedení napríklad učiteľom. Následne na základe inštrukcií a LEGO stavebníc plnia rôzne úlohy v oblasti výskumu, programovania či technických zručností. Nemyslite si však, že 4-ročné deti majú rovnaké zadanie ako tie 16-ročné. Súťaž je rozdelená do troch kategórií:

  • Discover – je novinka pre deti vo veku od 4 do 6 rokov a pomocou kociek LEGO ® DUPLO® rozvíjajú svoju zvedavosť.
  • Explore – je kategória pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Hľadajú riešenia na konkrétne problémy a svoje výsledky následne prezentujú. Okrem toho sa začínajú oboznamovať s programovaním pomocou stavebnice WeDo 2.0.
  • Challenge – je určená pre starších žiakov vo veku 9 až 16 rokov. Tu sa už žiaci stretávajú s náročnejšími úlohami, ktoré riešia s robotom, ktorého si sami zostrojili a naprogramovali. Mimo robota musia žiaci vypracovať aj výskumný projekt na zadanú tému.

Ako sa hráme my?

Naša spoločnosť aktuálne podporuje hlavne starších žiakov – Challenge. Tímy v tejto skupine môžu mať 2 až maximálne 6 členov. Hlavný mentor musí byť dospelý, takže väčšinou ide o učiteľov. Tímy však nemusia byť iba školské. Môže sa zapojiť aj skupinka kamarátov nadšených pre LEGO a tu býva mentorom zvyčajne jeden z rodičov. Po zaslaní prihlášky a zaplatení štartovného obdržia súťažiaci LEGO, z ktorého vyrobia robota a naprogramujú ho tak, aby vykonal požadované úlohy. Okrem robota sa musia zamyslieť a vymyslieť riešenie na výskumný projekt.

Svoje riešenia prezentujú najskôr na regionálnej úrovni, potom na národnej a víťazi sa zúčastnia svetového finálne. Hlavný mentor pri tomto všetkom nemusí byť vôbec technicky zdatný, skôr svoj tím podporuje, riadi sa pokynmi a pomáha hľadať riešenie. Keďže v tímoch môže chýbať odbornosť, tento rok sme sa ako partneri FLL rozhodli podporiť súťažiacich aj my a niekoľko našich kolegov sa stalo externými mentormi.

Ako sme si vybrali tím?

Skôr to bolo opačne, oni si vybrali nás. Organizátori FLL zverejnili našu ponuku medzi súťažiacimi a s jasným plánom, prezentáciou a zapálením sa nám ozval tím Hexadron. Tím Hexadron sa do súťaže zapája pravidelne a tento rok je to už po piatykrát. Tvorí ho skupinka kamarátov a súrodencov. Spolu ich je päť chlapcov a jedno dievča. Mentormi sú rodičia.

Hýbeme sa k cieľu

Momentálne majú rozpracovaného robota, ktorého stále skladajú, pretože aktuálna situácia im podmienky sťažila a nemôžu sa stretávať tak, ako predtým. Druhá časť súťaže je projekt. Tento rok je zadaním téma “pohyb”. Súťažiaci majú vymyslieť riešenie na to, ako sa začať viac hýbať. Náš tím mal dokopy 18 nápadov, ako problém vyriešiť. Vybrali si jeden, na ktorom začali pracovať. Aké riešenie to je, je zatiaľ tajné. 😊

Kedy začne boj?

Bratislavské kolo je naplánované na prvý marcový týždeň a bude prebiehať online. Rovnako tak aj v ostatných mestách. Národné kolo by chceli organizátori urobiť už prezenčne, a tak ho oproti minulým rokom posunuli až na jún.

Do budúcna chceme rozbehnúť spoluprácu aj s mladšími žiakmi na strednom aj východnom Slovensku. A ak sa chcete trochu pohrať aj Vy, mrknite na stránku a možno sa tiež zapojíte.

 

Kategórie and Tagy
O autorovi

Monika Ištvancová

Komentovať článok