Vo fakultnej nemocnici v Brne ušetrí prácu laborantom kolaboratívny robot YuMi

Nové technológie otvárajú nové možnosti. Ale život často prináša aj nové výzvy a naznačuje cesty reálnej aplikácie moderných technológií.

Tak ako teraz, keď koronavírus útočí na zdravie ľudí, ohrozuje ekonomiky i spoločenský život. laboratPod taktovkou vedcov a vývojových pracovníkov sa k „slovu prihlásil“ kolaboratívny robot YuMi, ktorý dnes už dostáva zodpovedné úlohy v boji o zdravie. Prevzal na seba úlohu robotického laboranta a v medicínskych laboratóriách v Miláne, Šanghaji, ale aj v susednom Brne testuje vzorky na COVID-19.

Kolaboratívne roboty triedy YuMi sú schopné spolupracovať takpovediac bok po boku s človekom, priestorovo sú nenáročné a ideálne aj na jemné činnosti s drobnými predmetmi, ako sú skúmavky či sklíčka. Sú tak prvou voľbou pre vývojárov a programátorov, ak ide o aplikáciu do medicínskeho prostredia. Navyše YuMi sa neunaví a nenakazí, čo je určite výhodou najmä v týchto dňoch. Preto je ho možné nasadiť do prvých línií a na opakujúce sa činnosti, pri ktorých je pre človeka vyššie toxické riziko.

Najnovšie bude YuMi testovať vzorky Covid-19 vo Fakultnej nemocnici Brno. Aplikáciu vytvorili odborníci z Ústavu automatizácie a informatiky VUT v Brne, v pilotnom projekte openTube. Jeho prvoradým cieľom bolo urýchliť, zautomatizovať testovanie, odbremeniť laboratórnych pracovníkov a tiež znížiť riziko pri manipulácii so vzorkami. Už v priebehu riešenia zadanej úlohy narazili aj na ďalšiu možnú aplikáciu v laboratóriu na prípravu cytostatík, teda látok s vysokou toxicitou. Aj v tomto prípade pripravujú vývojári robotickú koncepciu manipulácie a uskutočňujú už prvé skúšky. Technicky je systém v Brne zostavený z technológií ABB Robotika , BaR Automatizácia, SMC a  IT programov ústavu VUT. Po spustení do aktívnej prevádzky laborant založí do systému skúmavky so vzorkami, aktivuje ho a všetko ostatné sa už deje automaticky.

Pre lepšiu predstavu: Laboratórium používa desať druhov skúmaviek. Je relatívne jednoduché naprogramovať robota tak, aby ich rozpoznal a podľa toho sa choval. K tomu je potrebná ešte automatická identifikácia vzoriek a informačný systém. V laboratóriu sa môžu ešte používať rôzne inštrumentačné štandardy a pri využití jednoúčelového automatu to môže predstavovať náročnejšiu modifikáciu zariadenia. Kolaboratívny robot sa naopak v tomto ohľade môže chovať ako človek – prispôsobí sa. Zároveň sa celé pracovisko dá aj rýchlo a na diaľku preprogramovať podľa momentálnej potreby nemocnice. Drobné a rýchle úpravy protokolu umožňuje jeho digitálne dvojča v zálohe.

Robotický laborant z VUT je v súčasnosti dokončený a pripravený na nasadenie. Rovnako ako aj informačný systém, ktorý zjednoduší registráciu pacientov a hlavne automatickú identifikáciu vzoriek, tak aj pilotná verzia robotizovaného pracoviska pre automatizovanú prípravu týchto vzoriek. FN Brno však používa bio-hazard boxy pre ľudí a pre robota je ho potrebné upraviť. S dodávateľom technológií sa museli doladiť konštrukčné úpravy. Pokiaľ sa nevyskytnú prekážky, v ostrej prevádzke by mal byť už v týchto dňoch. Projekt openTube chcú brnenskí vedci po fázi validácie zverejniť, aby na ňom mohli stavať aj ďalší odborníci, či vizionári.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Tomáš Gajdoš

Sales Manager, Robotics
Komentovať článok