Prečo si kúpiť domácu nabíjačku?

Nespornou výhodou elektromobilu je možnosť získať dojazd vozidla pri nižších nákladoch v porovnaním s vozidlami so spaľovacím motorom. Možnosť nabíjania doma či na parkovisku zvýrazňuje túto výhodu.

Výhody domácej nabíjacej stanice

Elektromobily sú štandardne vybavené nabíjacím adaptérom, ktorý spĺňa nabíjací režim 2 a je osadený na prívode  jednofázovou vidlicou a na výstupe zväčša konektorom Typ2, prezývaným Mennekes. Novému elektromobilistovi sa tak núka otázka, prečo kupovať naviac ďalšiu nabíjaciu stanicu, keď mi stačí adaptér. Odpovedí je hneď viacero:

Vyššia úroveň bezpečnosti je daná faktom, že nabíjacia stanica je pripojená k pevnej prípojke. Vodič teda manipuluje iba s nabíjacím káblom, ktorý je pod napätím až po spustení nabíjania. Pri štandardnom adaptéri dochádza k jeho pripájaniu na strane domovej zásuvky, pričom váha nabíjacieho adaptéru spolu s  častým používaním môžu po pár rokoch vyústiť do havarijného stavu zásuvky. Nabíjací adaptér obsahuje elektronický prúdový chránič, avšak ten nie je spravidla užívateľom periodicky testovaný.

Naproti tomu je osadenie nabíjacej stanice spojené s modifikáciou elektroinštalácie, kedy je na prívod nabíjacej stanice osadený prúdový chránič, ktorý je možné overiť počas pravidelných revízií. Naviac nabíjačka oproti nabíjaciemu adaptéru obsahuje rozšírené ochrany pred negatívnymi javmi v prívodnej sieti.

Vyšší dostupný nabíjací výkon súvisí s faktom, že nabíjacie adaptéry sa zvyknú pripájať na domácu zásuvku s maximálnym prúdom 16A (3,7kW), pričom samotný adaptér zvykne byť obmedzený na 10A (2,3kW), u určitých typov umožňuje diskrétne nastavenie do 13A (3kW). Palubné nabíjacie jednotky elektromobilov sa zvyknú u lacnejších vozidiel osadzovať meničom so vstupným prúdom 16A jednofázovo (3,7kW), 25A jednofázovo (6kW), 16A dvojfázovo či 32A jednofázovo (7,4kW) a u strednej a vyššej triedy 16A trojfázovo (11kW) či 32A trojfázovo (22kW). Trend do budúcna je osadzovať trojfázové meniče.

Kapacita batérií elektromobilov stúpa, a za obvyklé nočné nabíjanie môže byť nabitých až 40kWh energie. Na dobitie tohto množstva energie pomocou nabíjacieho adaptéru s výkonom 2,3kW je treba až 17 hodín. Adaptéry s 16A trojfázovou vidlicou (11kW) sú dodávané k niektorým luxusným elektromobilom, avšak málokedy disponuje garáž, či parkovacie miesto kompatibilnou trojfázovou zásuvkou. Naproti tomu nabíjacia stanica môže byť osadená na pevný trojfázový prívod až do 32A, čím poskytuje dostupný výkon až 22kW, obmedzujúcim prvkom je potom už len dostupný prívod a výkon palubného meniča v automobile. Ak si vezmeme príklad nabíjania 40kWh pomocou 11kW meniča a 2,3kW adaptéru, zistíme, že pri nabíjacej stanici máme vozidlo nabité za menej ako 4 hodiny. To je hlavný dôvod prečo sa elektromobilisti snažia zadovážiť vlastnú nabíjaciu stanicu.

Vyšší užívateľský komfort súvisí jednak s kratšou dobou nabíjania, taktiež s jednoduchou manipuláciou s káblom, bez nutnosti manipulovať s nabíjacím adaptérom. Nabíjacia stanica sa zvykne osadiť na vhodné miesto, a svojim užívateľským rozhraním umožňuje množstvo pokročilých funkcií.

Možnosť pokročilej regulácie nabíjania sa vzťahuje na softvérovú výbavu nabíjacej stanice, ktorá umožňuje nastaviť výkonové a časové obmedzenie nabíjania, alebo spriahnuť nabíjaciu stanicu s  inteligetným elektormerom, za účelom vyváženia spotreby v rámci odberného miesta. V určitých prípadoch môže užívateľ využiť možnosť nastavenia autentifikácie a to priamo cez smartfón či pomocou RFID kariet. Tieto nabíjania sú zaznamenávané a stanica ponúka možnosť náhľadu štatistík nabíjania pričom poskytuje možnosť nastaviť si ceny za energiu v rámci časového rozvrhu a tak monitorovať náklady.

Výhodou je taktiež rozšíriteľnosť funkcií vďaka aktualizácii SW čím bude nabíjacia stanica počas svojho životného cyklu napĺňať aj budúce potreby elektromobilistu. Stanica podporuje možnosť pripojenia na internet a diaľkový dohľad, čím je možné ju pripojiť k zúčtovacím platformám operátorov , a v čase nevyužívania majiteľom stanice môže slúžiť pre generovanie zisku poskytovaním služby nabíjania verejnosti.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Alexander Klačman

Servisný technik pre e-mobilitu. Zaoberá sa technickou podporou infraštruktúry pre nabíjanie elektrických vozidiel. Má na starosti uvádzanie do prevádzky, školenia a servis v oblasti nabíjacích staníc ABB.
Komentovať článok