Integrated Vision: aby si aj laici mohli vytvoriť robotické programy

V posledných rokoch zažíva svet technologický rozmach, aký tu ešte nebol.

Deň čo deň vznikajú nové smartfóny, ktoré svojimi parametrami zatienia tie staršie, smart-televízie sú čoraz užšie a užšie, objavujeme nový svet virtuálnej a rozšírenej reality a vesmírne agentúry chystajú pravidelné civilné lety do vesmíru. Jednoducho svet sa transformuje a modernizuje a svet technológie sa transformuje spolu s ním.

Pôvodne vykonával priemyselný robot najmä ťažké práce, kde sa využívala vysoká nosnosť a precíznosť robotického ramena. Roboty uchopovali diely zo zásobníkov a zakladali ich na presne určené a naprogramované miesto, a to každý deň bez prestávky po dobu niekoľko 10 000 hodín.

Aby technologické firmy nezaostávali za okolitým svetom a dokázali plniť požiadavky zákazníka, musia byť dostatočne flexibilné a adaptabilné na zmenu. Zmeny často spočívajú v zmene dizajnu výrobku, rozmeroch, tvare, umiestnení kľúčových prvkov a podobne.

Následkom toho je potreba prerábať robotický program a preúčať naprogramované robotické body, čo stojí peniaze a najmä čas. Aby sa tomu predišlo, kladie sa na roboty a automatizované bunky nová požiadavka – rozpoznávanie objektov a následná navigácia za pomoci priemyselných kamier.

Inteligentný kamerový softvér

Firma ABB v spolupráci s firmou Cognex vyvinula softvér Integrated Vision. Ide o inteligentný kamerový softvér, ktorý umožňuje aj laickým užívateľom vytvárať robotické programy, ktoré budú využívať kamery na navádzanie, lokalizáciu či inšpekciu objektov. Integrated Vision podporuje kamery od firmy Cognex a využíva vynikajúce lokalizačné a inšpekčné nástroje v Cognex In-Sight® smart kamere, ktoré sú rokmi overené. Tieto 2D kamery sú zabezpečené stupňom krytia IP67 a sú vo variante stredného rozlíšenia 800×600 pixelov a vysokého rozlíšenia 1280xx1024 pixelov.

Integrovaný kamerový a robotický systém
Integrovaný kamerový a robotický systém: (A) – programovacie prostredie v PC; (B) – TeachPendant, (C) – smart kamera, (D) – riadiaca skriňa IRC5

Účel, nástroje a výhody

Účelom Integrated Vision je ponúknuť užívateľovi robustný, inteligentný, účinný a ľahko použiteľný softvér na kamerou navádzané robotické aplikácie. Obsahuje kompletné hardvérové a softvérové riešenie pre plnohodnotnú integráciu smart kamier Cognex s riadiacimi jednotkami ABB IRC5 a  Omnicore, ovládacou jednotkou TeachPendant a programovacím prostredím ABB RobotStudio. Jednoducho povedané, vďaka softvéru Integrated Vision programátor nepotrebuje mať nainštalovaný dodatočný softvér. Ľudia pracujúci v bezprostrednej blízkosti robota vidia grafický výstup z kamery priamo na ovládači robota, čo napríklad umožňuje lepšiu sledovateľnosť stavov a chybových hlásení.

Programovací softvér RobotStudio je vybavený doplnkovým prostredím Integrated Vision, ktorý slúži na programovanie smart kamier. Toto prostredie v sebe schováva kompletnú paletu nástrojov pre lokalizáciu, identifikáciu a inšpekciu 2D objektov a kódov, ktoré sú zastrešené algoritmami  Cognex EasyBuilder®. Programovací jazyk ABB robotov je rozšírený o špeciálne funkcie, ktoré slúžia na prepínanie pracovných režimov kamery, vyžiadanie snímky, spracovanie obrazu, úpravu jasu, spracovanie chýb a ďalšie komunikačné prvky.

Pochopí aj laik

Vďaka Integrated Vision nemusí koncový užívateľ študovať manuály na to, aby sa dozvedel, ako komunikovať so smart kamerou. Nemusí mať špeciálne znalosti v oblasti počítačového videnia, aby rozoznal objekty, pretože integrované vyhľadávacie nástroje, napríklad PatMax, sú natoľko intuitívne, že ich pochopí aj laik. Vďaka integrácii je spojazdnenie kamery a spojazdnenie komunikácie s kamerou hračka. Nakoniec vďaka miniaplikácii integrovanej v TeachPendante ste neustále informovaní o dianí v kamere.

Integrated Vision s kvalitne vyvinutým prostredím robí z firmy ABB v spolupráci s Cognex veľkých hráčov na trhu a vďaka účelovo zameranej stratégii na integráciu kamier s robotmi ABB vytŕča z davu a je o riadny krok pred konkurenciou.

Prostredie Integrated Vision v softvére RobotStudio
Prostredie Integrated Vision v softvére RobotStudio
Kategórie and Tagy
O autorovi

Viktor Dluhoš

aplikačný inžinier, Robotika
Komentovať článok