Ekodirektíva 125/2009/EU sa dočkala svojej aktualizácie, prichádza nariadenie EU 2019/1781

Nariadenie 2019/1781 bolo schválené v novembri 2019 a vstúpi do platnosti 1.7.2021 a je akýmsi doplnkom nariadenia 2009/125/EC. Tento článok je jeho zhrnutím a vysvetlením, no nijako ho nenahrádza.

Nariadenie 2009/125/EC stanovuje určitý rámec pre určenie tzv. ekodizajnu energeticky významných produktov, medzi ktoré rozhodne patria aj elektrické pohony. Prvotné návrhy na ekodizajn boli stanovené v nariadení 640/2009 z júla 2009, aktualizované v nariadení 4/2014 v januári 2014 a teraz prichádza na rad ďalšia aktualizácia.

Pre úplnosť začnem od súčasnej situácie. Momentálne platí nariadenie 640/2009, ktoré prevádzkovateľom motorov/pohonov nariaďuje od januára 2017 používať motory podľa nasledujúceho obrázku:

 

Obr.1 Nariadenie platné od 01.01.2017
Nariadenie platné od 01.01.2017

 

Platnosť nariadení je upresnená podľa nasledujúcej tabuľky:

V skratke to znamená asi toľko, že prevádzkovateľ je povinný v rozsahu od 0,75 kW do 375 kW riešiť nové pohony s motormi IE3, pre regulované pohony stačí motor IE2.

Nové nariadenie 2019/1781 sa aplikuje v dvoch krokoch. Pre motory začne od 1.7. 2021 platiť nasledujúce nariadenie:

Motory – krok 1 od júla 2021:

Nariadenie pre motory platné od 01.07.2021
Nariadenie pre motory platné od 01.07.2021

 

Platnosť nariadení je upresnená podľa nasledujúcej tabuľky:

Motory – krok 2 od júla 2023:

Nariadenie pre motory platné od 01.07.2023
Nariadenie pre motory platné od 01.07.2023

Platnosť nariadení je upresnená podľa nasledujúcej tabuľky:

Nariadenie pre motory platné od 01.07.2023
Nariadenie pre motory platné od 01.07.2023

 

Platnosť nariadení je upresnená podľa nasledujúcej tabuľky:

 

Elektrické pohony ( VSD ) platné od 1. júla 2021:

Nariadenie pre motory platné od 01.07.2023
Nariadenie pre VSD platné od 01.07.2021

Platnosť nariadení je upresnená podľa nasledujúcej tabuľky:

Aby sme mali predstavu, o čom sa bavíme, tu je znázornené rozdelenie účinnosti indukčných motorov na IE1-IE4 v zmysle IEC 60034-30-1:2014:

Rozdelenie motorov do tried podľa účinnosti
Rozdelenie motorov do tried podľa účinnosti

Ako vidno z predchádzajúceho, odkedy sa do pohonov začala svojimi nariadeniami montovať EU, vzniklo niekoľko požiadaviek na ich minimálnu účinnosť postupne uvádzaných do praxe. V nasledujúcej tabuľke je prehľadne zobrazená časová následnosť jednotlivých opatrení. Hlavnou zmenou od júla 2021 bude rozšírenie pôsobnosti až do výkonu 1000 kW, pridanie aj 8-pólových motorov, jednak pre samotné motory a jednak pre VSD. Následne od júla 2023 bude hlavnou zmenou rozšírenie klasifikácie IE2 na motory do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a zavedenie novej kategórie IE4.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Tibor Baculák

Senior Specialist Sales Technical Support, Drives & Motors
Komentovať článok