Samonapájaný UniGear

Panel vlastnej spotreby pre vzduchom izolované VN rozvádzače typu UniGear

Integrované pomocné napájanie, ktoré presne vyhovuje požiadavke udržať pod napätím pomocné obvody VN rozvádzača v prípade výpadku externého zdroja napájania – je to univerzálny panel vybavený batériami, usmerňovačom, nabíjačkou batérií a napájacím transformátorom. Šetrí miesto v rozvodni, uľahčuje inžinierske práce a je k dispozícii hneď po dodaní VN rozvádzača na miesto.

Panel vlastnej spotreby je postavený na štandardnom dizajne VN rozvádzača typu UniGear ZS1.

Základné vlastnosti:

  • jeho rozmery sú 650mm (šírka) x 1 340 mm (hĺbka) x 2 675 mm (výška), vrátane odfukového kanála
  • je dostupný v paneli do nasledujúcich parametrov: menovité napätie až do 17.5 kV, menovitý prúd 4 000 A, skratový prúd 31.5 kA
  • je možné ho použiť v kombinácii s UniGear ZS1, Digital, 550, 500R alebo MCC
  • pomocné napätie je 230 V AC a 110 V DC (+20% / -15%)
  • je schopný pokryť vlastnú spotrebu pre rozvádzač pozostávajúci z 10 polí UniGear, kde každé pole je vybavené ochranným terminálom z produktovej rady Relion®, štandardnou sadou vypínacích cievok, blokovacích cievok, pomocnými relé a 2 ks sieťových prepínačov
  • obsahuje záložnú batériu pre napájanie od 8 do 37 hodín (max./min. záťaž)

Jeho hlavnými komponentami sú usmerňovač AEG a nabíjačka batérií inštalované v štandardnej NN skrinke rozvádzača UniGear ZS1, KGUG prístrojový transformátor napätia používaný ako napájací transformátor inštalovaný na výsuvnom vozíku v priestore VN vypínača, 9 ks batérií Marathon M FT namontovaných na troch výsuvných vozíkoch v káblovom priestore pre jednoduchú manipuláciu. Odolné polypropylénové púzdro, ako obmedzovač ohňa, udržiava štrukturálnu integritu batérií.

 

Pridanou hodnotou pre zákazníka je, že všetko je navrhnuté, testované a odskúšané pred odoslaním rozvádzača priamo z výrobného závodu. K dispozícii je tiež vzdialená prevádzka. Čas nabíjania je pomerne krátky a batérie sú úplne recyklovateľné. Kontrola napätia batérií je priamo dostupná v NN skrinke rozvádzača. Vysokú úroveň bezpečnosti predstavuje integrovaná poistka na vozíku batérií.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Zoltán Bálint

Špecialista technickej podpory predaja. Zaoberá sa návrhom primárnych a sekundárnych rozvádzačov vysokého napätia pre priemysel, železnice a distribučné siete. Má na starosti portfólio vzduchom a plynom izolovaných VN rozvádzačov.
Komentovať článok