Jednosmerné pohony mieria do múzea

Všetko okolo nás sa rýchlo mení - vývoj predbieha dobu a doba dobieha vývoj. Platí to najmä  o svete  hospodárstva -  tak ako v technike, ekonomike a v neposlednom rade i ekológii.

Všetko okolo nás sa rýchlo mení – vývoj predbieha dobu a doba dobieha vývoj. Platí to najmä  o svete  hospodárstva –  tak ako v technike, ekonomike a v neposlednom rade i ekológii. „Ergometria“ je určujúcou i vo vývoji strojárenskej oblasti a popri robotizácií zaznamenáva nové technologické uplatnenie v klasických strojných zariadeniach. Príkladom môžu byť priemyselné motory a pohony.

 

Jednosmerné pohony, ktoré kedysi kraľovali niektorým odvetviam výroby, dnes postupne odchádzajú na odpočinok. Vytláčajú ich striedavé pohony. A to aj v oblasti, v ktorej boli vďaka svojim technickým prednostiam, takpovediac nezameniteľné. Technologické vylepšenia striedavých pohonov z dielne ABB však umožňujú zdolať aj jednu z posledných bášt jednosmerných pohonov – spracovanie gumy a plastov.  To, čo bolo kedysi ich výhradnou doménou a nevyhnutnosťou pri extrúzii plastov, teda pri tavení suroviny a vytláčaní výsledného výrobku, nové generácie striedavých  pohonov dnes už zvládajú bez problémov. Ba poskytujú ešte oveľa viac. Okrem vysokého záberového momentu, stabilnej regulácie rýchlosti aj pri nízkych otáčkach prinášajú významnú úsporu nákladov – na prácu i energiu.

Zníženie nákladov na prevádzku je argument, ktorý popri takmer nulových nákladoch na údržbu, zaváži asi najviac. Striedavý pohon so svojim vyšším účinníkom pri konkrétnej záťaži spotrebuje na rovnakú vykonanú prácu menší prúd než motor jednosmerný. Premenené na „drobné“, znamená to nižšie náklady. Pri menších prúdoch navyše dochádza k nižším stratám energie vo vedení a tiež nevyžadujú silnejšie káble a ostatné distribučné zariadenia. Čo by boli ďalšie náklady. Nehovoriac o tom, že náklady sa pri nízkom účinníku jednosmerných motorov môžu zvýšiť aj o príplatky za vyšší odber energie. V závodoch s veľmi nízkym účinníkom dosahuje príplatok v mnohých prípadoch 30 až 40 percent ceny štandardnej kWh.

Úloha šetrenia energie je však v odvetví spracovania plastov kľúčová nielen z ekonomických, ale aj ekologických dôvodov. Meranie spotrebovanej energie na kg vyprodukovaného produktu a jej 10% ročná úspora je jasným ukazovateľom a záväzkom výrobcov vyplývajúcim z Parížskej dohody o zmene klímy.

Najnovšia generácia pohonov, ich technologické inovácie posúvajú štandardné striedavé motory a pohony o ďalšie míle. Ten najmladší z dielne ABB, je napríklad založený na synchrónnom reluktančnom motore s frekvenčným meničom a ponúka až o 40% vyššiu hustotu výkonu oproti konvenčným indukčným motorom. Pritom  môže byť aj o dve veľkosti rámu menší, čo výrazne rozširuje možnosti jeho uplatnenia. Navyše po inštalovaní prináša tiež výraznú redukciu hluku vo výrobnej hale.

Technológia striedavých pohonov pokročila tiež v presnosti ich regulácie a riadenia momentu. Aj v režimoch s otvorenou slučkou. Všetky merania a výpočty vykonáva softvér vo vnútri pohonu. Pri prevádzke alebo diagnostike sa vďaka tejto vlastnosti dôležité hodnoty ľahko zobrazujú na ovládacom paneli pohonu ako aktuálne premenné spolu s kompletným popisom.

Iste, prechod z jednosmerného na striedavý pohon má svoje úskalia. Tie by mal však odhaliť úvodný monitoring konkrétnej aplikácie. Umožní presne určiť skutočný potenciál úspor, vhodne dimenzovať striedavý motor a pohon a často, s  prihliadnutím na požiadavky výroby, aj zmenšiť jeho veľkosť. Pri týchto zmenách a odporúčaniach je rozumné sa nielen poradiť so skúsenými partnermi z oblasti pohonov, ale sa nimi pri aplikovaní nových moderných zariadení vo svojom výrobnom prostredí dať aj viesť.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Tibor Baculák

Senior Specialist Sales Technical Support, Drives & Motors
Komentovať článok