Join the conversation on the trends and technologies shaping a better world

Posts

Something goes wrong during this action. Please try again or contact site administrator.

Living and working in Sweden

How does the work-life look like from international person's perspective in Sweden? Let us share some insights from our first months at ABB Sweden.

Working from home – our best advice!

Working from home is now a part of our everyday life. To make the most out of it we have asked two trainees to share their best tips and tricks!

Kick-starting your career as a trainee!

I will tell the story of why I choose ABB and how I became an ABB trainee.

The beginning of our careers has officially started!

The introduction week of the trainee program has past and we look back at our warm welcome at ABB!

Partnering är en win-win för många parter

Gamla lösningar fungerar inte alltid på nya utmaningar. Därför måste vi ibland hitta nya vägar att gå. Att arbeta i samverkan är ofta en bra idé.

Innovation and collaboration, the key to a sustainable future

Tomorrow’s power grids face big challenges, as renewables replace fossil fuels. Innovation and collaboration will play a key role.

Digitala serviceerbjudanden med personlig touch

En bra serviceleverantör är som en bra fotbollsdomare med full kontroll över verksamheten, utan att störa den. Precis så vårt serviceerbjudande ska vara!

Energilager, en möjliggörare för ett hållbart samhälle

Kapa toppar, lagra överskott och generellt minska samhällets sårbarhet – energilager skapar möjligheter på de flesta områden.

Cirkulär ekonomi kräver modern teknik och nya samarbeten

Många viktiga resurser sinar. Globalt lever vi som att vi hade tillgång till ett och ett halvt jordklot. I Sverige som om vi hade över fyra jordklot!
. Load more