Jonas Claréus
Med mina sex år inom ABB har jag insett hur mycket våra produkt- och systemlösningar kan bidra till en energieffektivare värld. Jag har ett genuint intresse för energieffektivisering i syfte att minska koldioxidutsläppen i världen och då främst inom sektorn bostäder & kommersiella fastigheter. Det bästa är att det går att kombinera energieffektivitet med att spara pengar, öka komforten och kundnöjdheten!

Posts

Something goes wrong during this action. Please try again or contact site administrator.
Bostadshus

ABB utrustar framtidens bostäder och lokaler – redan idag!

Bostäder och fastigheter förbrukar idag en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Vi skulle kunna minska siffran betydligt med hjälp av automation.
.