Helena Malmqvist
Jag arbetar på Corporate Research och ansvarar för att samordna den externa forskning ABB har i Sverige. Mitt arbete innebär att vara aktiv i olika roller på universitet och högskolor och att vara engagerad i svensk forskningspolitik.

Posts

Something goes wrong during this action. Please try again or contact site administrator.

Samarbete mellan industri, skola och universitet stärker Sveriges konkurrenskraft

Ensam är inte stark. I synnerhet inte när det gäller att utveckla ett helt land i rätt riktning.