Håkan Nytorp
Jag börjande på ABB 1987 och har sedan dess tillbringat större delen av min karriär i Australien, Thailand och Singapore. April 2013 kom jag hem till Sverige för att ta över som divisionschef för ABB Process Automation. Jag har ett genuint intresse i att vara med och driva utvecklingen av automation till svensk processindustri – på ABB och tillsammans med teknikdrivande kunder och leverantörer i Sverige. Fritiden tillbringar jag gärna på västkusten tillsammans med min familj.

Posts

Something goes wrong during this action. Please try again or contact site administrator.
Automation Scandinavia 2014. Foto: Jonas Bilberg

Samverka för ökad konkurrenskraft

Industri, leverantörer, universitet, institut och statliga institutioner måste samverka för att behålla vår konkurrenskraft i världen.
.