Erik Persson
Jag började nyligen som affärsutvecklare men har 10 års erfarenhet som forskare inom Corporate Research med bakgrund som maskiningenjör. Kraftsektorn är en enormt föränderlig värld och det är väldigt tillfredställande att kunna vara med att påverka framtiden för våra kunder. Jag är övertygad om att framtiden är elektrisk och en av de största drivkrafterna för mig är att kunna hjälpa till att skapa ett hållbart samhälle.

Posts

Something goes wrong during this action. Please try again or contact site administrator.

Digitalisering hjälper oss lösa effektkapacitetsbristen

Kan vi lita på att bilen verkligen laddas när vi sätter i kontakten? Att lampan tänds även de dagar som det är vindstilla?

Smartare elnät kräver smartare affärsmodeller

Det gäller att hinna med när traditionella tankesätt plötsligt blir föråldrade och ny teknik och nya förutsättningar banar väg för nya möjligheter.
.