Erik Hamrin
Erik är duktig på lösningar som kan automatisera elnäten för att minska avbrotten och korta avbrottstiderna. Han har sin bakgrund inom telekom- och mjukvaruutveckling och började på ABB 2013. Här arbetar han bland annat med de svenska och europeiska Smart Grid-projekten Grid4EU, Smart Grid Gotland samt Discern. Eriks fokus i dessa projekt har legat på att ta fram lösningar för att visualisera fel och öka tillförlitligheten i distributions- och lågspänningsnät.

Posts

Something goes wrong during this action. Please try again or contact site administrator.

Välj rätt information för effektiv elnätsautomation

Med elnätsautomation kan man minska antalet elavbrott och förkorta avbrottiderna. Men grunden för lyckad automation är omsorgsfullt utvald information.
.