Emma Nehrenheim
Jag började på ABB 2014 och idag delar jag min tid med Mälardalens Högskola där jag leder en forskargrupp inom hållbar vattenrening. Dessförinnan har jag jobbat som forskare och projektledare i flera svenska och internationella forskningsprojekt. Jag har varit engagerad i International Water Association (IWA) som medlem i specialistgruppen Water and Industry sedan 2009. Jag är utbildad till teknisk doktor i miljöteknik med inriktning vattenrening. Foto: Pia Nordlander

Posts

Something goes wrong during this action. Please try again or contact site administrator.

Kan avloppsreningsverk bli resursutvinningsverk?

Med rätt process och rätt styrning av den, kan ett reningsverk bli en vinstaffär tack vare alla resurser som finns i avloppsvattnet.
.