Christian Payerl
Österikare med några års erfarenhet inom industriautomation och som flyttade till Sverige i slutet av 1987. 1990 började jag på ABB som försäljare för mellanspänningsställverk och har sedan dess haft flera roller med fokus på systemförsäljning (mellanspännings- och högspänningsställverk och transmissionsprojekt). Sedan 2005 har jag arbetat med försäljning och affärsutveckling av lösningar för reaktiv effektkompensering och med elkvalitetsfrågor för olika industrier och applikationer. Främst för stål-, gruv- och vindkraftsindustrin.

Posts

Something goes wrong during this action. Please try again or contact site administrator.
Vindkraft

Skärpta elkvalitetskrav för vindkraften

Reaktiv effekt liknas med skummet på ölen. Man vill ha det men för mycket upptar eftertraktat utrymme. Nya krav ska reglera reaktiv effekt från vindkraft.