Åsa Jackson
Efter många år på ABB, i olika roller inom flera funktioner och enheter, ansvarar jag nu för HR-organisationen inom ABB Sverige. I min roll som personaldirektör är jag involverad både i vårt arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla och motivera våra medarbetare samt i frågor som rör vår hälsa och säkerhet. Våra medarbetare är företagets viktigaste tillgång och jag drivs av att få jobba i ett företag där vi vill att alla ska trivas, lära och ständigt förbättras. Följ mig gärna på Twitter: @AsaJackson14

Posts

Something goes wrong during this action. Please try again or contact site administrator.

Samverkan är en nyckel till svensk konkurrenskraft

En rörlig arbetsmarknad med kompetenta arbetstagare är nödvändig om Sverige ska hävda sig i den allt hårdare internationella konkurrensen.

Ökat teknikintresse bland unga minskar hotet om kompetensbrist

En rörlig arbetsmarknad med kompetenta arbetstagare är nödvändig om Sverige ska hävda sig i den allt hårdare internationella konkurrensen.