Anna Knapp
Jag började på ABB som brytarkonstruktör 2002. Därefter har jag jobbat med försäljning av kraftprodukter på svensk marknad och varit chef för teknik- och anbudsverksamheten. Sedan 2014 arbetar jag med anläggningsförsäljning och har förmånen att tillsammans med elnätbolag hitta hållbara kraftlösningar till det svenska elnätet. Jag är utbildad inom elkraftteknik och har dessutom en examen från Journalisthögskolan. Personlig merit: 2013 var jag med i frågeprogrammet ”Vem vet mest” där jag lyckades ta hem segern för hela veckan.

Posts

Something goes wrong during this action. Please try again or contact site administrator.

SF6 – en gas med unika egenskaper

Gasisolerade högspänningsställverk vinner terräng och fördelarna är många. Men frågan som många funderar över är: Hur är det egentligen med SF6-gasen?

Varför väljer fler elnätbolag gasisolerade ställverk?

Svenska elnätbolag har ofta sett gasisolerade högspänningssställverk som ställverkens lyxalternativ. Bra men väldigt dyra. Nu verkar bilden ha förändrats.