Join the conversation on the trends and technologies shaping a better world

1 post tagged with “vind”

Posts

Something goes wrong during this action. Please try again or contact site administrator.

Framtidens elnät är här

Brister i elnätets överföringskapacitet betyder ofta ineffektivt utnyttjande av vindelen. Men med mer intelligens i elnäten kan mer vindel nå konsumenterna.