Cirkulär ekonomi kräver modern teknik och nya samarbeten

Många viktiga resurser sinar. Globalt lever vi som att vi hade tillgång till ett och ett halvt jordklot. I Sverige som om vi hade över fyra jordklot!

Galna siffror som förstås inte är långsiktigt hållbara. Och de förändringar som måste till behöver göras nu.

Att ställa om från linjär till cirkulär ekonomi är just en sådan förändring. Det är ett av många steg som vi behöver ta för att nå FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges nationella miljömål, som bland annat handlar om att bättre nyttja jordens resurser.

Jag stöter ibland på lite luddiga beskrivningar av vad cirkulär ekonomi egentligen innebär. Helt i onödan, för cirkulär ekonomi är allt annat än luddigt. Det handlar rätt och slätt om noll avfall – zero waste.

Att definitionen är busenkel betyder tyvärr inte att omställningen är lika lätt. Den linjära ekonomin, med råvaror, tillverkning, konsumtion och avfall är djupt rotad i samhället. I en cirkulär ekonomi slängs ingenting! Alla material som används ska vara nedbrytbara eller återvinningsbara. Produkter designas så att det är lätt att byta ut eller komplettera med nya delar. Man bygger för lång hållbarhet och planerar för att produkter ska ha både ett första och ett andra liv. Cirkulär ekonomi bygger dessutom på andra affärsmodeller än de traditionella. Det handlar om att sälja funktion i stället för produkt, där det naturliga blir att leasa, hyra eller dela med andra.

Högsta möjliga värde så lång tid som möjligt är en grundpelare i cirkulär ekonomi

I en ny tid som inte andas slit och släng så har ABB en viktig roll att spela. Med våra robot-, automations- och digitaliseringslösningar effektiviserar vi processer och kan vi bidra till en cirkulär ekonomi. Genom våra digitala lösningar inom ramen för ABB Ability™ kan värdet på material, resurser och produkter upprätthållas. Med den data som samlas in kan vi planera och genomföra service och underhåll, vi kan öka prestanda och effektivitet och planera för optimal styrning som ger ökad livslängd.

Om modern teknik är en av förutsättningarna för att lyckas med cirkulär ekonomi, så är samarbete en annan. Både internt – oavsett om man är säljare eller produktutvecklare så måste man se verksamheten med cirkulära ögon – och externt. Därför samarbetar vi med både kunder och andra, och framöver kommer vi säkerligen också att samarbeta med helt andra typer av aktörer som vi ännu inte ser framför oss.

För det är stora förändringar som behöver göras. Glädjande nog är vi många som tänker i samma banor. När Stena Recycling bjöd in ABB till Circular Initiative, en ny arena där innovation, samarbete och hållbara affärsstrategier ska skapa förutsättningar för cirkulära flöden, tackade vi förstås ja. Jag är övertygad om att vi kommer att lära oss mycket av varandra!

Att ABB med hjälp av modern teknik och nya samarbeten kan vara med och bidra i arbetet för ett hållbart samhälle där material och energi nyttjas på ett långsiktigt sätt – det är något som jag är riktigt stolt över.

Categories and Tags
About the author

Lena Westerholm

Jag började på Corporate Research 2000 och har jobbat med hållbarhetsfrågor i olika former sedan dess. Idag är jag ansvarig för ABB:s enhet Sustainability Affairs där vi tillsammans i nätverk av miljö- och arbetsmiljödrivare brinner att få stärka integreringen av dessa frågor på ett strategiskt sätt i affärsverksamheten. När jag inte sysslar med det så tar jag gärna en tur på sjön i segelbåten med familj och vänner, det är ett gott liv!
Comment on this article