Dags att asfaltera din digitala motorväg

Bakom nästa digitaliseringskrön väntar stora möjligheter. En sammanhållande faktor för företagets framgång handlar om automations- & integrationsplattformen

Även om digitalisering idag är ett buzzword som avhandlas både i styrelserummet och i den dagliga verksamheten, så är det inget nytt – ABB har arbetat med digitalisering de senaste fyrtio åren från instrumentering till centrala kontrollrum. Men den kommande digitala revolutionen handlar om att sammanfläta OT-system, som vi hittar på industriella anläggningar, tillsammans med molnbaserade IT-system och där skapa helt nya värden.

För att verkligen kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter och samtidigt undvika att skapa ett underhållsprojekt utan slut, krävs det att vi tänker till och skapar förutsättningar för en snabb och smidig implementering liksom livscykel.

Standardisering, struktur och integration

Inget av dessa begrepp är något som normalt blir huvudnumret under ett digitaliseringsseminarium, men kanske det borde?

En standard är trots allt en gemensam lösning på ett återkommande problem. Det vill säga, att vi skapar homogenitet och transparens för att bidra till både effektivitet och förutsägbarhet i allt vi gör.

Med hjälp av vårt ABB Ability™ System 800xA och integrationslösningarna av allt från tredjeparts PLC, DCS till affärssystem kan vi skapa en gemensam plattform oavsett vad som finns under huven. Det är givetvis viktigt för att höja automationsgraden genom hela värdekedjan, för att skapa förutsättningar för effektiv drift och ingenjörsarbete, och förstås – att asfaltera vägen för kommande digitala lösningar.

Cloud-enabled för snabb och effektiv implementering

En faktor som kommer vara direkt avgörande för företagets konkurrenskraft är förmågan och tidsfaktorn för att omfamna ny teknik och digitala lösningar som uppfattats som kritiska.

Genom att skapa en enhetlig miljö som medger single-point-of-integration efter en given standard, möjliggörs att snabbt kunna implementera en ny digital lösning – oavsett i vilket system den aktuella utrustningen normalt finns.

Med hjälp av ABB:s molnbaserade plattform ABB Ability™, som bygger på ett partnerskap med IBM Watson och Microsoft Azure, kan vi effektivt skapa kraftfulla lösningar för att hantera och analysera stora datamängder. Via plattformen kan vi skapa nya insikter, antingen för att optimera processtyrningen eller för prediktivt underhåll.

För att skapa så stort värde som möjligt, är det av förklarliga skäl viktigt att dessa lösningar både kan implementeras och utvecklas utifrån hela företagets installerade bas. Det förutsätter också att den data som insikterna skapas från är homogen.

Arbetet kan börja redan nu

Arbetet med digitalisering behöver påbörjas med nuvarande miljö, produkter och tjänster. Investeringar i standardisering, strukturering och integrationer innebär att investera i företagets konkurrenskraft både idag och i imorgon.

Det är viktigt att vara öppen och mottaglig för ny teknik, men att bara jaga nästa lösning är ett bra recept på att bygga upp en underhållsskuld och livscykelkostnad som blir direkt kontraproduktiv över tid. Det här handlar om hur vi skapar förutsättningar för att människors kunskap, kompetens och kreativitet kan samverka på bästa sätt med den digitala teknikens fördelar – för att tillsammans öka företagets konkurrenskraft.

Om ABB Ability™ tredjepartsintegrationer
En tredjepartsintegration handlar om att ansluta system eller anläggningsdelar från andra tillverkare än ABB till det överliggande systemet ABB Ability™ system 800xA, på ett standardiserat och enhetligt sätt. Effektivitet, transparens och tillgång till information är viktiga faktorer. Läs mer om ABB:s lösningar för integrationer.

Categories and Tags
About the author

Johan Granström

Jag började på ABB 2012 som Projektledare på Industrial Automation och är idag portföljansvarig för våra tjänster och erbjudanden inom Styrsystemservice. Det finns en enorm potential att med hjälp av digitala verktyg, nya arbetsmetoder och mer samverkan öka Svensk industris konkurrenskraft. Att från data skapa nya insikter som ökar er tillgänglighet, produktivitet och samtidigt öppnar möjligheten för att ta del av nya digitala lösningar.
Related stories
Comment on this article