Smarta städer – allt annat är dumt

Vi blir allt fler på jorden. Och fler och fler bor i städer. För att det ska vara en hållbar utveckling måste vi bygga smartare städer.

Urbanisering drar iväg. Idag finns det 31 städer i världen med fler än 10 miljoner invånare. 2030 kommer det att vara 43 stycken. Inom det närmaste decenniet kommer 40 000 städer världen över få problem med befolkningstillväxt, och 2050 kommer 2,5 miljarder fler människor än idag att bo i städer, enligt en ny rapport från FN.

För att det här ska vara en hållbar utveckling måste vi bygga smartare städer. Och det är bråttom! 2020-talet kommer att vara det mest kritiska årtiondet i utvecklingen av smarta städer.

Modern teknik för bättre livskvalitet

Men vad är en smart stad? FN definierar det så här:

”En smart, hållbar stad är en innovativ stad som använder informations- och kommunikationsteknologier för att förbättra livskvaliteten, effektiviteten i urbaniseringen och tjänster i staden samtidigt som det säkerställs att staden uppfyller behoven för nutida och framtida generationer med hänsyn till ekonomiska, sociala, miljömässiga såväl som kulturella aspekter.”

Det är alltså i den smarta staden som vi hittar lösningarna på urbaniseringens problematik i form av klimatförändringar, infrastruktur, trygghet och välfärd. I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och modern teknik möjligheter att möta de här utmaningarna på ett effektivt och hållbart sätt.

Teknik, innovationskraft och vilja

Det råder idag ingen brist på företag och nätverk som är redo att engagera sig i den smarta staden. Men många av projekten överlever inte ideologiska tankar och politiska förändringar – för att lyckas krävs gemensamma mål, engagerande intressenter och tätt samarbete.

Jag tror att det är nu det händer! Nu finns såväl insikten som tekniken för digitalisering och städerna måste göra den digitala resan för att bli smarta. På ABB har vi samlat hela vårt digitala erbjudande under namnet ABB Ability™ Den energitransformation och industriella revolution som pågår skapar förutsättningar för alla delar av den smarta staden:

  • Smarta industrier med fokus på digitalisering och automatisering.
  • Smart energibransch med smarta elnät, mikronät och pålitlig, förnybar energiproduktion.
  • Smarta byggnader med förbättrad säkerhet, ökad bekvämlighet och energi- och kostnadsbesparingar.
  • Smart transport och infrastrukturmed hållbar teknik, snabbladdning för bussar och bilar och autonoma tunnelbanesystem.

I den smarta staden stöttar de här fyra delarna varandra och ABB och ABB Ability™ finns med inom samtliga områden. Vi har tekniken, innovationskraften och viljan. Genom ett tätt samarbete mellan våra egna divisioner, med kunder och samarbetspartners är vi nu med och bygger en hållbar framtid med smarta städer, som t.ex i Västerås, där ABB utvecklar lösningar för den smarta staden. Städer där bättre livsmiljöer skapas, där jordens resurser tas tillvara och där större hänsyn tas till miljö och människors behov.

Categories and Tags
About the author

Jan Mörtstrand

Jag har varit på ABB i över 30 år och arbetat med affärsutveckling, strategi, marknadsföring, försäljning och produktledning. Merparten av min tid har jag varit på divisionen Industrial Automation och arbetat som utvecklingschef, global produktchef, projektledare, systemarkitekt och systemutvecklare för vår produkt Stressometer. Idag är jag marknadschef på ABB Electrification Products i Sverige.
Related stories
Comment on this article