Öppna verktygslådorna och samarbeta

Det finns stora vinster och konkurrensfördelar att hämta inom svensk processindustri genom att bära ledartröjan i den digitala transformationen.

Under en längre tid har tekniken för att möjliggöra digitalisering av svensk processindustri antingen varit för kostsamt eller helt enkelt otillgänglig för att låsa upp faktiska värden som finns inom industrin. Idag ser det annorlunda ut – konsumentmarknaden har drivit på utvecklingen av teknik som möjliggör även för processindustrin att bli mer digitala. Faktum är att de största vinsterna i digitaliseringen förväntas vara just inom industrin.

Svensk processindustri ställer sig långt fram i ledet som initiativtagare till denna förändring. Den digitala mognadsgraden i Sverige är hög ur ett globalt perspektiv och man omfamnar engagerat de möjligheter digitaliseringen innebär. Det finns stora vinster och konkurrensfördelar att hämta inom svensk processindustri genom att bära ledartröjan i den digitala transformationen.

Stora utmaningar för industrin framöver

Industrin står inför utmaningar med åldrande infrastruktur och att en stor andel av medarbetare med lång kompetens och erfarenhet förväntas gå i pension de kommande 10 åren. Digitaliseringen är också en viktig aspekt för att möta ökade omvärldskrav på hållbarhet. Här är digitaliseringen en viktig aspekt för att konvertera dessa utmaningar till möjligheter. Om vi ser till kunskapsgapet som uppstår av kompetens som går i pension så finns det möjligheter att förstärka ny arbetskrafts kunskap med hjälp av AI och AR.

När vi nu börjar vårt arbete med att navigera oss i digitaliseringsdjungeln är det svårt och stundvis frustrerande innan nya affärsmodellerna tagit form. Hur tar vi användning av drönare, maskininlärning, molntjänster, AR/VR och 5G?
Den frågan besvarar vi bäst genom öppna våra verktygslådor och samarbeta i allt större grad. Den viktigaste nyckeln för att svensk processindustri ska lyckas inom den digitala transformeringen handlar just om utökade samtal och samarbeten. Det är när vi tillsammans navigerar oss i djungeln som vi kan hitta nya vägar.

Våga misslyckas

För att lyckas måste vi också skapa ett mod att våga misslyckas. Det handlar om att snabbt kunna utvärdera nya tekniker, en så kallad ”fail fast”-princip. Låt oss sätta oss i mer dialoger och gemensamt ta fram nya och bättre verktyg. I digitaliseringsarbetet behöver etablerade företag prata med start-ups och akademin. Stora som små, det är när vi alla tillsammans hjälps åt som vi kommer kunna bära ledartröjan till åt svensk industri. Att utöka samarbeten och dialogerna ökar vår konkurrenskraft och innebär att nya tillverkningsprocesser och affärsmodeller kommer introduceras.

Om ABB Ability

På ABB har vi samlat hela vårt digitala kunnande under namnet ABB Ability. Under hela hösten kommer vi att dela med oss av inspiration och kunskap i tio städer runt om i Sverige – ABB Ability Tour. Läs mer om ABB Ability Tour.

Categories and Tags
About the author

Hampus Schäring

Jag kom till ABB i samband med förvärvet av CGM år 2015 men har känt mig som ABB:are längre än så. Under min tid på CGM hade jag ansvar för att etablera och integrera verksamheten i Amerika-regionen. Började som Digital Lead för Industrial Automation, Sverige i mars 2018 och flyttade då från Houston till Västerås med familj. Tycker om att träffa kunder och tillsammans navigera oss i digitaliseringsdjungeln och hitta lösningar till säkrare processer, ökat välmående och effektivitet.
Comment on this article