Smartare elnät kräver smartare affärsmodeller

Det gäller att hinna med när traditionella tankesätt plötsligt blir föråldrade och ny teknik och nya förutsättningar banar väg för nya möjligheter.

Sveriges kraftbolag står idag inför stora utmaningar kring den pågående omvandlingen av elproduktionen och elnäten, att hantera nya flöden och integration av förnybar energi samt att göra drift och underhåll mer effektiv. Digitaliseringen ger oss möjligheter.

Men hur tar vi oss an detta? Jag är övertygad om att vi behöver göra detta tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Tillsammans kan vi föra samman den fysiska och digitala världen och skapa framtidens hållbara lösningar.

Energikonsumtionen förändras snabbare än många förstår

Många säger att kilowatt-priset på el i svenska hem snart kommer nå 0 kronor. Det är naturligtvis en sanning med modifikation, men det är ingen tvekan om att sättet vi konsumerar energi på förändras snabbare än många förstår. Bolag som Vattenfall har redan börjat sälja energi som tjänst till vissa hushåll där man installerar solceller, batterier och värmepumpar och sen möter kundens elbehov till ett fast månadspris.

Det är bara ett exempel på hur energimarknaden påverkas av de raskt fallande priserna för batterier och solceller och där man hittar nya affärsmodeller. På ABB har vi redan utvecklat lösningar för att skapa så kallade mikronät och nanonät som kan göra en bostad, kontor eller fabrik självförsörjande av el.

Sann digitalisering kräver strategiskt tänkande

Men digitaliseringen ger oss möjligheter till så mycket mer. Det handlar inte bara om att köpa in rätt teknik, utan att använda den på ett strategiskt och innovativt sätt.

ABB Ability handlar om just detta. Vi hjälper våra kunder kapa kostnader genom att förstå hur deras maskiner mår och hur de kan användas för att ge maximal prestanda. Kortfattat handlar det om att:

Fånga datan med olika typer av sensortekniker.
Analysera och förstå vad datan säger.
Informera personer på olika nivåer, från ingenjörer i fältet till högsta ledningen, om vad som behöver göras.
Agera för att ”knyta loopen” – dvs. skicka ut någon för att göra underhåll i rätt tid med rätt utrustning, eller fatta strategiska beslut om framtiden.

Ta till exempel våra digitala kontrollanläggningar. Med hjälp av digitala sensorer kan man från ett kontrollrum ha full koll på hur transformatorn mår och hur lasterna ser ut i nätet. På så sätt kan man bedöma om lasterna behöver kopplas om eller om en transformator tål att överbelastas i några minuter utan att ta skada. Det kan leda till helt annan kapacitet för den anläggningen utan att nätägaren behöver köpa in en ny dyrare transformator.

ABB Ability hjälper våra kunder ta steget från digifiering till sann digitalisering – från att bara samla ihop data till att kunna analysera och använda den för att hitta nya smartare arbetssätt och affärsmodeller. För vi är övertygade om att det enda sättet att tackla framtidens utmaningar är att göra det tillsammans.

Om ABB Ability™

På ABB har vi samlat hela vårt digitala kunnande under namnet ABB Ability. Under hela hösten kommer vi att dela med oss av inspiration och kunskap i tio städer runt om i Sverige – ABB Ability Tour. Läs mer om ABB Ability Tour.

Categories and Tags
About the author

Erik Persson

Jag började nyligen som affärsutvecklare men har 10 års erfarenhet som forskare inom Corporate Research med bakgrund som maskiningenjör. Kraftsektorn är en enormt föränderlig värld och det är väldigt tillfredställande att kunna vara med att påverka framtiden för våra kunder. Jag är övertygad om att framtiden är elektrisk och en av de största drivkrafterna för mig är att kunna hjälpa till att skapa ett hållbart samhälle.
Comment on this article