ABB tar täten digitalt

Svensk industri förändras. Digitaliseringen skapar enorma möjligheter till nya innovationer för ett hållbart samhälle.

Men för att industrin ska kunna omsätta digitalisering till lönsamhet – i form av ökad produktivitet, minskade underhållskostnader och minskad energianvändning – krävs nytänkande.

Och det behövs nu!

Jag fick för ett tag sedan frågan om hur det digitala samhället kommer att se ut om fem år? Fem år!? Det är en alldeles för lång horisont svarade jag. Visst ska vi ha visioner så långt fram i tiden, men vi har inte fem år på oss att hitta lösningarna.

Om svensk industri ska kunna hävda sig globalt räcker det inte bara att åka med det digitala tåget, vi måste sätta oss i förarhytten. Och en förutsättning för att driva utvecklingen vidare med högt tempo är samarbete över organisationsgränser. Därför är ABB:s kunder också våra främsta samarbetspartners.

Svenska kunder är unika på att dela med sig

Våra kunders processkunskap är a och o i mitt arbete. Efter över 30 års arbete med kundnära lösningar vet jag att svenska kunder är unika på att dela med sig av utmaningar och kunskaper. Det skapar innovation! På nya ABB Ability Customer Center i Västerås kommer vi gemensamt att utveckla kundnära lösningar och nya affärsmodeller. För precis som i alla andra branscher som digitaliseras handlar det om en övergång från produkt till tjänst, eller kanske snarare mer tjänster, och mer avancerade såna.

Jag pratade nyligen med en kund inom massa- och pappersindustrin. Han sa så här om digitalisering: ”Jag vill kunna sätta pappersmaskinen på autopilot. Det är ribban”.

Det är dit vi ska sikta! Men digitalisering är inget trolleri. Det fungerar inte att mata in en miljon data i ena änden för att få ut en autopilotlösning i den andra. Den här kampen vinner vi krets för krets. Vi har alla förutsättningar att lyckas. Genom användarvänliga molnlösningar, avancerade analyser, smartare optimering, beslutsstöd och styrning kan vi tillsammans med kunder och samarbetspartners skapa framtidens hållbara lösningar.

Tillsammans skapar vi värde och ökar svensk industris konkurrenskraft

Jag vet alltså inte hur det digitaliserade samhället ser ut om fem år. Men jag vet att digitaliseringen är en förutsättning för att svensk industri ska nå ökad lönsamhet. Gemensamt med våra kunder jobbar vi därför på bred front för att snabbt komma framåt och listan med pågående projekt växer varje dag. Med decenniers kunskap i ryggen, med helhetsperspektiv, mod och stor nyfikenhet har ABB antagit digitaliseringens utmaningar. Tillsammans med kunder och samarbetspartners kommer vi att skapa värde och öka svensk industris konkurrenskraft.

Om ABB Ability

På ABB har vi samlat hela vårt digitala kunnande under namnet ABB Ability. Under hela hösten kommer vi att dela med oss av inspiration och kunskap i tio städer runt om i Sverige – ABB Ability Tour. Läs mer om ABB Ability Tour.

Categories and Tags
About the author

Lena Stridsman

Jag började på ASEA 1985 och har hunnit bli veteran. Styrsystem och särskilt operatörsmiljöer har jag hållit på med i 20 år i olika försäljnings och marketingsammanhang. Allra roligast är det att träffa kunder och få insyn i deras problematik och visioner kring kontrollrum och få vara med att diskutera kring detta! Lära mig nytt i en kreativ anda tillsammans med andra gillar jag verkligen. Sitta och ta det lugnt på balkongen, dricka något gott, bra musik och sol är också fint!
Related stories
Comment on this article