Kopiera industrins tänk till ditt datacenter

I vårt mobila samhälle konsumerar och skapar vi data som aldrig förr. Därför behöver morgondagens datacenter bli ännu smartare.

Behovet av väl fungerande datacenter blir allt större för företag. Egentligen oavsett storlek på verksamheten. Alla är vi direkt eller indirekt beroende av att de alltid fungerar, oavsett om du ska skicka mail, hantera affärskritiska transaktioner eller ladda upp privata foton i sociala medier.

Undvik dyra stopp

Idag drivs många datacenter med manuella processer som Excelark eller checklistor. Datacenter har mycket att lära från traditionell industri när det gäller automatisering och övervakning av processer. Den gemensamma nämnaren är att verksamheten aldrig får stanna. Ett oplanerat stopp i en pappersmaskin kan kosta miljontals kronor och får inte inträffa. Samma sak gäller för en verksamhetskritisk applikation i ett finanssystem hos en bank eller i mobilnätet som flera miljoner människor är beroende av. Även elektrifieringskedjan, från substation till distribution vidare till servern, måste göras effektiv och robust.

Smart drift

Ett framgångsrikt datacenter är uppbyggt med ett smart elnät för säker data‐ och elleverans samt en flexibel infrastruktur som tillåter att man kan bygga ut och bygga om anläggningen under drift. Dessutom behövs infrastruktur i form av ”smart hårdvara” som det övergripande styrsystemet kan hämta information från och använda som beslutsunderlag för eventuella åtgärder. Om dessa saker är på plats, kan man övervaka och styra anläggningen fullt ut samt pressa kostnader, öka effektiviteten och bygga bort fel orsakade av människor som är den största orsaken till att fel uppstår.

Fakta Datacenter

Ett datacenter är en anläggning för att hantera en större mängd servrar, lagring, drift av applikationer med mera. Det är vanligt att stora multinationella företag har egna datacenter som är skräddarsydda specifikt efter deras behov. Energieffektivitet, skalbarhet, tillgänglighet och automation är viktiga faktorer. Läs om ABB:s lösningar för datacenter.

Categories and Tags
About the author

Henrik Palmgren

Europaansvarig för området datacenter inom ABB. Civilingenjör i elektroteknik från Lunds Universitet. Började på ABB 2007, som kundansvarig säljare inom processindustri. Även bott och arbetat för ABB i Singapore under en tid.
Related stories
Comment on this article