Redo för elbilsinvasionen?

Elbilarna är på stark frammarsch men ska vi slå Norge i den matchen, måste några ”farthinder” undanröjas.

Satsa på rena elbilar

Vid slutet av 2016 kommer det finnas cirka 30 000 laddbara bilar i Sverige. Ett krux med tanke på klimatet är att många av dessa är laddhybrider som ändå drar bensin eller diesel. Jag vill se mera satsningar på rena elbilar. Biltillverkarna jobbar på det, vi som levererar laddinfrastruktur för bilarna jobbar på det. Men det finns några ”farthinder” på framgångens väg.

Lägre priser tack vare teknik och konkurrens

Med dagens vanliga elbilar måste man planera för att stanna och ladda. Om några år, när de flesta elbilar har en räckvidd uppåt 35-40 mil är problemet löst. Under tiden hinner vi vänja oss vid att se elbilar, till exempel via Nollzons eltaxi, och elbussar; tysta och rena. Priset på rena elbilar är än så länge för högt för privatpersoner. Men tekniken och konkurrensen kommer att se till att priset på både bil och batteri sjunker och år 2020-2025 går elbilarna om laddhybriderna i försäljning.

Gör det enkelt

Staten måste satsa mer på att gynna ren energi som el. Till exempel med olika former av bonus-malussystem, där elbilar premieras. Krångel med betalning av laddning ska bort. Idag har laddoperatörerna olika system för betalning av laddning men de kommer att enas om en enda affärsmodell. År 2030 har vi en miljon laddbara bilar i Sverige. Om vi vrider det till bara rena elbilar så klår vi Norge.

 


Fakta om elbilar

  • Antal laddbara bilar november 2016: 28 000
  • Varav laddhybrider 66 procent och elbilar 34 procent.
  • Antal laddstationer idag: 600 med 2000 laddpunkter med olika typer av kontakter och effekt.

 

Categories and Tags
About the author

Jenny Miltell

Jag började min karriär på ABB:s forskningsenhet (Corporate Research), där jag utvärderade nya produkter och system ur ett marknadsekonomiskt perspektiv. I början av 2010 startade jag upp ABB:s arbete inom eMobility, och var då produktchef för snabbladdarna. Sedan början av 2017 har jag en ny roll som marknadschef på Svensk försäljning Motorer och Drivsystem, där jag jobbar med vårt strategiska marknadsarbete kring hur vi kan hjälpa våra kunder att få energieffektiva lösningar etc med smarta drivsystem. Det är verkligen fascinerande att inse att vi kan hjälpa våra kunder att både spara pengar, energi och miljö – allt på samma gång! Följ mig gärna på Twitter: @JennyMiltell
Comment on this article